יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות ספרייה עירונית

משרד התרבות והספורט

מהו סוד הקסם של יורש העצר הסעודי כיצד מתמודדת ממלכת הנפט עם היום שבו העולם יתנתק מהנפט כיצד הפכו הנשים לכוח הבולט בחברה הסעודית, לאחר שנים ארוכות של דיכוי איך מצליחה הממלכה השמרנית ליישב בין אסלאם קיצוני לחיים מודרניים וטכנולוגיים חוקרת מדינות , מיכל יערי הרצאה המציגה את פניה האחרים והלא ידועים של הממלכה הסעודית. מאת ד"ר המפרץ. כתבה דוקטורט אודות מדיניות החוץ הסעודית. מלמדת באוניברסיטאות ובמסגרות אקדמיות נוספות. עובדת בשיתוף פעולה עם ארגונים ממסדיים ופרטיים באשר לסוגיות מפרציות. משמשת פרשנית בתקשורת הישראלית והזרה לנושאים אלו. "מסע אל תוככי הממלכה הסעודית" | ד"ר מיכל יערי | 4.4. 4

צילום: גל זיו צילום: תומר אפלבאום.

הוא סופר, מרצה בכיר לאמנות ומדריך סיורי אמנות אפי זיו סיפורי התנ"ך בציור ובפיסול בכל התקופות. ד"ר באירופה. מחבר הספרים - "משחקי האלים", "סודות אלי אולימפוס", "הצופן הנוצרי באמנות", "מיתולוגיה עכשיו", "גיבורי המיתולוגיה היוונית״. "התנ"ך בראי האמנות״ 4 ד"ר אפי זיו 4 .6. 4

Ĭ 150 דרה: ĝ מחיר מנוי ל | 14 Ē רמ Ī רח | פרייה העירונית ĝ ב | 20:00 שעה | ě ימי ראשו www.matnasata.org.il ים: ĝ״ לפרטים והרשמה באתר רשת המתנ

!%

Made with FlippingBook Online newsletter creator