יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מרכז מורשת בגין

מרכז מורשת מנחם בגין

השלוחה הצפונית

"לא בזכות הכוח שבנו לארץ אבותינו, שבנו אליה בכוח הזכות... ובה כל תושביה, כאזרח, כגר יחיו בחירות ובצדק, באחווה ובשלום."

. שמו של 20 מרכז מורשת מנחם בגין הוא מפעל ההנצחה הממלכתי לאחד המנהיגים הגדולים ביותר של העם היהודי במאה ה מנחם בגין חקוק בתולדות העם היהודי כמפקד האצ"ל, כמנהיג האופוזיציה בכנסת, חתן פרס נובל לשלום וראש ממשלת ישראל השישי. המרכז מנציח לדורות את מורשתו של מנחם בגין כלוחם אמיץ, גאה וחסר מורא אשר פעל למען חירותו, עתידו ובטחונו של העם היהודי בארצו. שלוחת צפון של המרכז בקריית אתא מהווה מוקד לפעילות חינוכית ואירועים לקהל הרחב להנצחת מורשתו של מנחם בגין.

אירועים שלוחת צפון מקיימת מגוון של אירועים המיועדים לקהל הרחב בהן סדרות, הרצאות, ערבי תרבות, סיורים ועוד.

חינוך השלוחה מפעילה תוכניות חינוך שונות בקרב בני נוער וכוחות הביטחון בתחומים שונים כגון: מדינה יהודית ודמוקרטית, מנהיגות מונחית ערכים והמאבק הציוני. כמו כן מפתחת השלוחה פרויקטים ייחודיים בנושאים שונים כגון צדק חברתי וחרות, המשלבים גורמים שונים בעשייה החינוכית להנצחת מורשתו של מנחם בגין.

לפרטים נוספים: - מנהלת שלוחת צפון בקרית אתא חגית סייג 052-2346593 / 04-3731107 - טל' מרכז מורשת מנחם בגין

מרכז מורשת בגין - השלוחה הצפונית hagits@begincenter.org.il

"#

Made with FlippingBook Online newsletter creator