יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מרכז מורשת בגין

, על היבטים שונים בחמשת חומשי תורה. בהובלת TED סדרת הרצאות במבנה ד"ר יחיאל הררי סופר, מרצה ומנחה סדנאות בתחום המחשבה היהודית ובהשתתפות אורחים מתחלפים כולל אתנחתא מוזיקלית בליווי חיים לוי . TED - י )יתד( בחשון תשפ"ד ספר בראשית: תהו ותיקון $ א 6. 0. 0 3 איך מתקנים עולם ואיך מתקנים את הנפש ספר בראשית מתאר את התהליך בו מתעצב העולם מזווית פנימית ועל תהליך התיקון והשינוי של האדם עצמו – ממצב פראי הנשלט רגשית למצב של ביטחון וחוסן נפשי. אשת חינוך ישראלית, ששכלה שניים מבניה קציני צה"ל אשר נהרגו בקרב בעת מילוי מרים פרץ, מארח את יחיאל הררי ד"ר חיים תפקידם, מרצה בקרב קהלים שונים, כלת פרס ישראל למפעל חיים לחיזוק הרוח יהודית- ישראלית. והסופר פרופ' מאוניברסיטת בן-גוריון, חוקר ספרות עברית. באר כ"ז בטבת תשפ"ד ספר שמות: יציאת מצרים כאתגר מתמיד 8.0 . 0 4 יציאת מצרים הוא הסיפור הגדול של העם היהודי, המעצב את זהותו ואת הקשר שלו עם הבורא. בפרשנות תורת הקבלה וחסידות יציאת מצרים הוא תהליך מתמיד ומרתק, שמתרחש כל העת, בו האדם נדרש בכל יום להתרומם מההגבלות והחסמים סופרת ופובליציסטית. זוכת פרס ראש הממשלה לשנת תשע"ה. שהרה בלאו, , יארח את יחיאל הררי האישיים שלו. ד"ר סופרת מרצה ועיתונאית לילך סיגן, מייסדת טקסי יום השואה האלטרנטיביים הנערכים במקומות שונים ברחבי ארץ ואת ישראלית.

צילום: דן פורגס

צילום: יוסי אלוני

יורם אשהיים צילום:

ש״ח 130 מחיר מנוי 04-3731107 להרשמה 14 Ē רמ Ī פרייה העירונית רח ĝ ב 20:00 ימי שני שעה www.matnasata.org.il ים: ĝ״ לפרטים והרשמה: באתר רשת המתנ

#'

Made with FlippingBook Online newsletter creator