יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מכללת אתא

מכללת אתא

70 עמ‘ 72 עמ‘ 74 עמ‘ 75 עמ‘ 77 עמ‘

השלמת השכלה קורסים מקצועיים סדנאות העשרה התפתחות אישית

כלכלה ונדל״ן 78 קורסים לבעלי צרכים מיוחדים עמ׳

#&

Made with FlippingBook Online newsletter creator