יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות ילדים

בשיתוף משרד המדע והחלל חוגים וסדנאות העשרה

טיסנאות בניית טיסנים שונים ומגוונים, חידוד המוטריקה העדינה, לימודי חוקי התעופה, לימוד הטסת טיסנים ממונעים ע“י סימולטור ועוד. .11 המתנ"ס העירוני, רח‘ הפלמ“ח מקום הפעילות: יום ב׳. ימים ושעות פעילות: . 17:00-18:00 כיתות א‘-ג‘ בשעות . 17:00-18:00 מתקדמים א‘-ו‘ בשעות לחודש ₪ 175 עלות הפעילות: מבוכים ודרקונים מבוכים ודרקונים הוא משחק תפקידים דמיוני, שבו השחקנים יוצרים לעצמם את הדמויות ההרואיות אותן היו רוצים לשחק וביחד עם שאר חברי הקבוצה יוצאים למסעות פלא ביערות קסומים, בלב ים או מתחת לפני הקרקע, בשימוש כלי כתיבה, דפים וקוביות בלבד. החוג יתקיים במתנ"ס ג. רם מקום הפעילות: כיתות ג’-ו‘ בימי ראשון בשעה שעות הפעילות: .17:00 – 18:30 ש“ח לחודש. 170 עלות הפעילות:

קסמי מדע הילדים יבצעו בעצמם ניסויים מדעיים מלהיבים, יבנו המצאות מדליקות, ילמדו תגובות כימיות, תערובות ותרכובות, אבולוציה, סביבה וכדור הארץ. כיתות א'-ב'. קהל היעד:

ממציאים צעירים חוויה של מדע וטכנולוגיה, פיתוח יצירתיות וקואורדינציה. בניית מודלים טכנולוגיים שונים ומגוונים, חידוד המוטוריקה העדינה, לימוד פיזיקה והנדסה. )לתלמידי גן חובה וכיתות א‘-ו‘(. המתנ"ס העירוני, רח‘ הפלמ“ח. מקום הפעילות:

בית יד לבנים מקום הפעילות: 17:00 א׳ יום ושעת הפעילות: ש״ח 195 עלות:

ימי שני ימים ושעות פעילות: 17:00-18:00 כיתות א‘-ג‘ בשעות 18:00-19:00 מתקדמים ד‘-ו‘ בשעות לחודש ₪ 175 עלות הפעילות:

ציור ופיסול בחומרים שונים ובטכניקות מגוונות. החוג מפתח את היצירתיות והמוטוריקה העדינה תוך שימת דגש על תיכנון, ביצוע והעשרה בתחום הציור והרישום. )לתלמיד גן חובה וכיתות א‘-ו‘(. שם המורה: רחל כץ. בית יד לבנים. מקום הפעילות: 16:00-17:30 בימי שני שעות הפעילות: ש"ח )לא כולל חומרים(. 170 עלות הפעילות: אמנות וציור

טכנו מדע הילדים ילמדו בשיטת גילוי מבוססת פרוייקטים, יישומי הטכנולוגיה, מכניקה, חשמל מגנטיות ועוד. . )לפי קבוצות( 6-12 ילדים בגילאים קהל היעד: יד לבנים מקום הפעילות: 18:00 ימי א׳ בשעה ימים ושעות פעילות: לחודש ₪ 195 עלות הפעילות:

7

Made with FlippingBook Online newsletter creator