יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מכללת אתא

השלמת השכלה

מכללת אתא

שנות לימוד השלמת

שנות לימוד 0 השלמת

)ללא בגרויות(

שנות לימוד במגוון מקצועות. 10 השלמת מתמטיקה )חובה(, הבנת הנקרא )חובה(, אזרחות, תקשורת המונים, מחשבים, חיבור ועוד.

המכללה העירונית של קרית אתא משרתת את תושבי העיר כמו גם את אוכלוסיית היישובים הסמוכים. המכללה מוכרת ומאושרת כספק מורשה של משרד הביטחון ומציעה קורסי פרישה למשתחררים. המכללה מהווה מרכז לימודי ואילך(, המגיעה 18 לאוכלוסייה הבוגרת )מגיל 12,11,10 להשלים פערי למידה בתחום השכלת היסוד שנות לימוד - לתעודת גמר תיכונית )ת.ג.ת.( כמו גם השלמת בגרויות, מכינה להנדסאים וקורסי פנאי והעשרה. בנוסף, המכללה מפעילה פרויקטים ייחודיים בשיתוף עם מחלקת הרווחה ומאפשרת גם לאוכלוסיות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית להשתלב במעגל הלומדים. כמו כן פרוייקטים עם המחלקה למעמד האישה.

שנות לימוד כאשר על הלומד, לעמוד 12 השלמת יחידות לימוד בלבד: 10 בהצלחה, בבחינות של ברמת גמר מקצועות החובה: הבנת הנקרא, חיבור, מתמטיקה, אזרחות ויחידות אחרות אפשריות: תקשורת, מחשבים, ספרות, אנגלית, מדעי ההתנהגות. 10 לעולים חדשים – שאלון עולה או בונוס של נקודות למקצוע. )ניתן להיבחן ברוסית או בשפת אם אחרת: אמהרית, ערבית, צרפתית, ספרדית אנגלית(. ימי הפעילות: יום א‘, ג‘, ה‘. 17:30-21:00 : שעות הפעילות ש"ח 10,000 : עלות הפעילות הערות כלליות: חודשים בלבד. 10 סמסטרים, 2 משך הלימודים: לחיילים משוחררים ע"ח הפקדון הצבאי. תעודת ת.ג.ת מקנה את הזכות להשתתף בקורסים לגמולי השתלמות וכניסה ללימודים גבוהים. תשלומים ללא ריבית. אפשרי 12 ניתן לשלם ב- שתהיה כיתת ת.ג.ת ללא עלות. יש לעבור מבחן סף בהבנת הנקרא. . 2024 לסמסטר חורף

ימי הפעילות: יום א‘, ג‘, ה‘. 17:30-21:00 : שעות הפעילות ש"ח 6,000 : עלות הפעילות

חודשים 10 הערות כלליות: משך הלימודים: בפיקוח משרד החינוך – האגף לחינוך מבוגרים. תשלומים ללא ריבית. 12 ניתן לשלם ב- יש לעבור מבחן סף בהבנת הנקרא. שנות לימוד השלמת שנות לימוד ברמת גמר )בלי בגרות( הבנת 11 השלמת הנקרא )חובה( חיבור )חובה(, מתמטיקה )חובה(, אנגלית. ניתן להוסיף: מדעי ההתנהגות, אזרחות, תקשורת, יישומי מחשב ועוד.

ימי הפעילות: יום א‘, ג‘, ה‘. 17:30-21:00 : שעות הפעילות ש"ח. 7,000 : עלות הפעילות

חודשים 10 הערות כלליות: משך הלימודים: בפיקוח משרד החינוך–האגף לחינוך מבוגרים. תשלומים ללא ריבית. 12 ניתן לשלם ב- יש לעבור מבחן סף בהבנת הנקרא

$'

Made with FlippingBook Online newsletter creator