יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מכללת אתא

שביניהם ומה נדל״ן כלכלה

תיווך לרישיון הכנה קורס

למתחילים ההון שוק

זיהוי והבנה של המצב הכלכלי : הקורס מתכני במשפחה והבנת הבעיות הגורמות לכשלים בהתנהלות הכלכלית. כיצד לחלק נכון את התקציב החודשי, הטמעת יסודות כלכלת המשפחה מתאוריה לפרקטיקה. בניית תקציב עתידי לשם עמידה ביעדים הכלכליים של המשפחה ומתן כלים להתמודדות נבונה עתידית כולל ביטוחים, פנסיה, דיור משכנתא. ובעלי 18 הקורס מיועד למבוגרים מגיל : היעד קהל משפחות הרוצים לעבור בשלום את התקופה הקשה של עליית המחירים ואת תשלומי המשכנתא שהאמירו והתנהלות התא הכלכלי המשפחתי. ל " , יזם, בעלים ומנכ פורטל אלעד מר : המרצה שם , רואה חשבון וכלכלן. " פורטל גרופ " החברות 17:00 – 20:00 , ' יום ב : הפעילות ושעות ימי מפגשים )ניתן 10 עבור ₪ 3,500 : הפעילות עלות לשלם בתשלומים ללא ריבית( המשפחה כלכלת קו רס

ן ועולם התיווך, חוק " מבוא לנדל : הקורס מתכני המקרקעין, זכויות במקרקעי הזולת, בית משותף, מי רשאי להיות מתווך, מהם זכויותיו וחובותיו של המתווך, חוק הגנת הצרכן, חוק החוזים, חוק הגנת הדייר. חוקי המכר, רכישה מקבלן מוכר: צו מכר דירות, רישוי עסקים, הגדרות מוסדות התכנון, סמכויות תכניות , היטל השבחה, פיצויים ופטור 38 א " מתאר, תמ מתשלום פיצויים. חוק הוצאה לפועל: מינוי כונס נכסים, עיקול מקרקעין, שמירת העיזבון, ניהול עזבון, חוק השמאים, הגשת שומת מקרקעין, ייחוד העיסוק והתואר. חוק מיסוי מקרקעין: פסקי דין נבחרים, חוק העונשין, מרתון נדלניוז תרגול ופתירת מבחנים. ומעלה 18 הקורס מיועד למבוגרים מגיל : היעד קהל ן " המעוניינים לעסוק ולהכיר ולהתמקצע בתחום הנדל )אין צורך בידע קודם( ל " יזם, בעלים ומנכ , פורטל אלעד מר : המרצה שם , רואה חשבון וכלכלן. " פורטל גרופ " החברות 17:00 –20:00 ' יום ד : הפעילות ושעות ימי מפגשים )ניתן 10 עבור ₪ 2,500 : הפעילות עלות לשלם בתשלומים ללא ריבית(

מבוא לשוק הכסף, מושגי יסוד בשוק : הקורס מתכני ההון, אקטואליה פיננסית, שערי חליפין. כיצד לסחור בניירות ערך, סקירת : פרקטיקה השווקים הבינלאומיים, שיטות השקעה בבורסות ב. " העולם, וול סטריט והמדדים המרכזיים בארה מסחר בבורסה וקניית ניירות ערך. שיטת ההשקעות של וורן באפט בתורת מניות מנצחות. שיטות לבחירת מניות ואגרות חוב. הגנה על תיקי המניות. ניהול תיקים קרנות נאמנות וקרנות סל. השקעות אלטרנטיביות. מטבעות דיגיטליים וקריפטוגרפים. פסיכולוגיה בהשקעות. הסודות של המשקיעים הגדולים ועוד. בקורס זה תכירו את כל המכשורים הפיננסיים הקיימים ותרכשו מיומנות בסיסית להשקעות ארוכות טווח ולהשתלבות בעבודה בתחום שוק ההון וסביבה כלכלית. ל " יזם, בעלים ומנכ , פורטל אלעד מר : המרצה שם רואה חשבון וכלכלן. ," פורטל גרופ " החברות 17:00 – 20:00 , ' יום ב : הפעילות ושעות ימי מפגשים )ניתן 11 עבור ₪ 3,900 : הפעילות עלות לשלם בתשלומים ללא ריבית(

$$

Made with FlippingBook Online newsletter creator