יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מכללת אתא

מיוחדים צרכים לבעלי קורסים

עולם רואים

תחומית רב אומנות

סדנה המקנה כלים בנושאים שונים: תקשורת אישית, אקטואליה, אוצר מילים, שיפור זיכרון, אינטליגציה ריגשית, דימוי עצמי, היסטוריה ותרבות ועוד. אשכנזי שאול שם המרצה: מר 19:30 – 17:30 ' יום ד : הפעילות ושעות ימי חודשים 5 לסמסטר ₪ 1300 : הפעילות עלות לחודש( 260 ) משמעות להבנת וידע כלים החיים

קורס של שילוב אומנויות שונות : הקורס מתכני הכולל ציור כפרי, ציור רב מימדי, ציור על עץ, ציור על זכוכית, פיסול בעיסת נייר, פסיפס, עיצוב ופיסול תכשיטים, ציור על אבנים ועוד. זיגרון אורלי ' גב : המרצה שם 20:00 – 18:00 ' יום ג : הפעילות ושעות ימי לחודש )החומרים אינם ₪ 260 : הפעילות עלות כוללים במחיר הקורס(

בעולם שלנו יש כל כך הרבה אנשים : הקורס מתכני והם שונים זה מזה. יחד נלמד על ארצות רחוקות, מנהגים ייחודיים, תרבויות מגוונות, גזעים שונים. נכיר את המאפיינים, נצפה בסרטים, נלמד את הפרטים המעניינים בדרכים ייחודיות ויצירתיות. גנץ יהודית גב׳ : המרצה שם 19:00 – 17:00 ' יום א : הפעילות ושעות ימי חודשים 5 לסמסטר ₪ 1300 : הפעילות עלות לחודש( 260 ) ניהול זמן – מתן כלים לתכנון זמן : הקורס מתכני יעיל, זמן עצמי, זמן חברתי וזמן לעולם העבודה. קבלת החלטות – כיצד יודעים מה לבחור, איך מתעדפים בפועל מבין אפשרויות רבות. רשתות חברתיות – גלישה בטוחה, צנעת הפרט, כללי עשה ואל תעשה ברשת. כתיבת קו"ח וראיון – כללי זהב לכתיבה מקצועית של קו"ח והכנה לראיון עבודה יצירת קשר עם אנשים – שיחה נכונה, מה עושים "שנתקעים" – צעדים לפיתוח חשיבה חיובית. גל רות ' גב : המרצה שם 19:30 – 17:30 ' יום ג : הפעילות ושעות ימי חודשים 5 לסמסטר ₪ 1300 : הפעילות עלות לחודש( 260 ) חיים כישורי סדנת

$%

Made with FlippingBook Online newsletter creator