יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות ילדים

מחשבים למתקדמים בקורס ילמדו . Java תכנות למתקדמים בשפת הילדים כתיבת תוכנית מתקדמת תוך שימוש במבני נתונים. ילדים מכיתות ג׳ ומעלה. קהל היעד: מפגשים של שעה וחצי. 12 משך הקורס 11 מתנ״ס עירוני רח׳ הפלמ״ח מקום הפעילות: לקורס ₪ 550 עלות הפעילות: מחשבים בקורס ילמדו הילדים .Java מבוא לתכנות בשפת את יסודות התכנות מהבסיס ועד כתיבת תוכניות פונקציה בסיסית. ומעלה 7 ילדים בגילאים קהל היעד: מפגשים של שעה וחצי 6 משך הקורס .11 מתנ״ס עירוני, רח׳ הפלמ״ח מקום הפעילות: לקורס ₪ 300 עלות הפעילות:

אילוף כלבים חוויה מעשירה ויחודית הכוללת היכרות עם עולם הכלב ואילופו. למידה של פקודות בסיסיות ,טריקים ומשחקים. - מדריכת כלבים טיפולית מדריכה: אורלי כהן רחבי העיר מיקום: . )לפי קבוצות( 6-12 ילדים בגילאים קהל היעד: ש״ח 170 עלות: חוג כלבנות טיפולית לילדים עם צרכים מיוחדים הילדים יחוו היכרות עם עולמו של הכלב, כולל אילוף, משחקים, יצירת קשר, הנחיות ועוד. - מדריכת כלבים טיפולית מדריכה: אורלי כהן רחבי העיר מיקום: . ל)פי קבוצות( 6-12 ילדים בגילאים קהל היעד: ש״ח 140 עלות:

8

Made with FlippingBook Online newsletter creator