יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות המרכז הדיגיטלי

, המדע משרד והחלל הטכנולוגיה

המרכז הדיגיטלי קרית אתא אוריינות דיגיטלית

83 עמ‘ 84 עמ׳

רקע כללי

קורסים

82

Made with FlippingBook Online newsletter creator