יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות המרכז הדיגיטלי

המרכז הדיגיטלי המרכז הדיגיטלי הוא פרויקט ארצי של משרד המדע ועיריית קרית אתא, במסגרתו מתקיימים קורסי מחשב שונים ללא עלות, לתושבי העיר במטרה להנגיש את לימודי הטכנולוגיה לכלל האוכלוסייה. , בני נוער, בוגרים וגימלאים( ומקיים 8 המרכז משמש כמרכז ללימודי יישומי מחשב, לכל הגילאים. )ילדים מגיל קורסים במגוון נושאים עפ"י חלוקת גיל ורמה.

, בכיתות מרווחות המצוידות במיחשוב 11 הקורסים מתקיימים במרכז הממוקם במתנ"ס העירוני ברחוב הפלמ"ח חדשני המאפשר לימוד בצורה נוחה ומתקדמת.

ניתן להירשם כיחידים, בקבוצות, מוסדות וארגונים באופן מרוכז. ניתן לפנות באופן מקוון באמצעות אתר רשת המתנ״סים (matnasata.org.il) רשת המתנ"סים קרית אתא 4 מרכז דיגיטלי 073-3500677 טלפון: WHATSAPP : 052-4239261

בברכה, מרסל סוויסה - מנהל המרכז הדיגיטלי וצוות המרכז

83

Made with FlippingBook Online newsletter creator