יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות גימלאים

בית יד לבנים חוג יוגה , גמישות , הליבה שרירי , היציבות לשיפור שיטה . ריאה לב וסיבולת תנועה טווח שם המורה: חגית הדר 08:00-08:45 ' ג יום יום הפעילות ושעות: חוג מחשבים ותיקים לאזרחים , למתחילים מחשבים חוג וכל לאינטרנט חיבור , המחשב הכרת את הכולל . האופיס תוכנות .11 ח " פלמ ' רח העירוני ס " המתנ מקום הפעילות: חוג ציור , שמן צבעי . הצביעה יסודות כולל ציור לימוד . ומתקדמים מתחילים – ועוד אקריליק מורה באומנות תואר בעלת המורה: רחל כץ, . סים " המתנ ברשת רבות שנים עובדת , ואוצרת לבנים יד בית מקום הפעילות: או 10:30 – 12:00 ' ב יום ימים ושעות: 12:00-13:30

04-84367 .‘ . טל 34 רח' בורוכוב

על המקפידה אלבאום בשיטת התעמלות , השרירים של והגמשה נכונה נשימה , תנועה המפרקים גמישות על עבודה כולל שם המורה: ענת רוזנפלד. לבנים יד בית מקום הפעילות: .‘ ה - ו ,‘ א יום ימי הפעילות: 09:45-10:30 או 08:45-09:30 שעות הפעילות: .10:45-11:30 או התעמלות בשיטת אלבאום התעמלות קבוצתית ואיכות לגמישות המועיל גופני ואימון פעילות . השלישי בגיל הגוף של יותר טובה חיים חיזוק תרגילי של רחב מגוון המשלב אימון . ותנועתיות יציבות לשיפור שרירים תנועה טווחי והגדלת קואורדינציה פיתוח

הרצאות

הרצאות שבועיות לגמלאים במכללת אתא החל מחודש נובמבר בתחומים שונים: בריאות, יעוץ משפטי, יהדות, היסטוריה, גיאוגרפיה, אקטואליה ועוד. .14 ספריה העירונית רח׳ רמז מקום הפעילות: 10:00 –11:30 ביום ג' בין השעות

טיולים מודרכים

טיולים מודרכים המותאמים לעונות השנה בכל רחבי הארץ: ירושלים, חבל לכיש, מישור החוף הדרומי, רמת הגולן, צפת, עמקי הצפון, ההתיישבות בעמק הירדן ועוד.

פ י לאט י ס

שיטה לאימון גופני שנועדה לשפר את היציבה ואת התפקוד היומיומי של הגוף. מטרת השיטה היא אימון הגוף כדי שיוכל לבצע את המטלות היומיומיות במינימום מאמץ. סדרת תרגילים המפעילה את השרירים המייצבים ומלמדת את הגוף לגייס את השרירים הנכונים לכל תנועה. אלופי גלילה : המורה שם בית יד לבנים : הפעילות מקום : ושעות הפעילות ימי 10:00-10:45 או 09:00-09:45 יום ד' משעה

. ונכונה מבוקרת לתנועה מודעות תוך גופניות ומגבלות ליכולות התייחסות שם המורה: שי בר לב שעות הפעילות:

08:15 עד 09:00 משעה ' ב יום 08:00 עד 08:45 משעה ' ד יום

88

Made with FlippingBook Online newsletter creator