יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות ספורט

10 עמ‘ חוגים 13 בית ספר לכדורגל עמ‘ ספורט

9

Made with FlippingBook Online newsletter creator