יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות העצמה נשית

מגדרי לשוויון המחלקה מינית והטרדה אלימות מניעת

מדינת ישראל המשרד לשיוויון חברתי הרשות למעמד האישה

העצמה נשית 92 ‘ עמ רקע כללי 93 ‘ תוכניות העצמה ואירועים עמ

91

Made with FlippingBook Online newsletter creator