יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות העצמה נשית

: פאנלים עיון ימי , סדנאות , קורסים . האלפיים בשנות בחברה האישה ומעמד מגדר • . המשפחה תקציב ניהול קורס • לאלימות אזהרה נורות לזיהוי סדנה • . כלכלית להתנהלות וידע מיומנות לפיתוח סדנה • . נשית מנהיגות קידום • . לנשים באומנויות סדנה • . לימוד שנות 12 השכלה השלמת • . מקצוע לחסרות בסיסי מזכירות קורס • לפרישה הכנה קורס • word , excel , המחשב הכרת : מחשב תוכנות הכרת קורס • . פסיכומטרי לבחינות הכנה קורס • העבודה במקומות כנציגות העיר נשות להכשרת סדנה •

." מינית הטרדה למניעת החוק " בחסות נשים״ ״זכויות בנושא הרצאות סדנת •

93

Made with FlippingBook Online newsletter creator