יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

בס"ד

יוצרים תרבות תרבות יהודית

96 ‘ שיעורים והרצאות ביהדות עמ 97 ‘ עמ מוסיקה שירה וריקודים 98 ‘ עמ טיולים וסיורים 99 ‘ עמ צהרונים וקייטנות קיץ תרבות יהודית

95

Made with FlippingBook Online newsletter creator