רשת המתנ"סים נשר ן חוברת חוגים ן תשפ"ד 2023-2024

נכנסים לכושר מרגישים טוב!

₪ 700 מנוי חצי שנתי ) לחודש ₪ 116(

₪ 370 חודשים 3 מנוי ל- ) לחודש ₪ 123(

מנוי חודשי

₪ 135

₪ 100 מנוי חודשי - חיילים ₪ 80 מנוי חודשי -סטודנטים

₪ 300 חודשים - נוער 3 מנוי ל- ₪ 600 + 60 מנוי שנתי - חברי מועדון ) לחודש ₪ 100( ) לחודש ₪ 50(

מנוי שנתי

₪ 1,260 ) לחודש ₪ 105(

+ 60 מנוי חודשי - חברי מועדון

₪ 60

יחס אישי | קרוב לבית יום שבת - סגור | 07:00-15:00 יום ו' - | 07:00-22:00 שעות פעילות: ימים א'-ה' - , נשר 19 השיטה | 04-8105510 לפרטים והרשמה:

54

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker