רשת מרכזים קהילתיים נווה יוסף - חוגים ופנאי תשפ"ד 2023-2024

מבוגרים

למידה והעשרה השכלת מבוגרים

האגף להשלמת השכלה של מתנ"ס נווה יוסף, פועל לקידום למידת מבוגרים תוך מתן מענה רלוונטי ומקצועי לצרכים השונים שלכם אוכלוסיית המבוגרים במגזרים השונים של החברה בישראל שנ"ל. 12 להשלמת השכלה עד רכזת - אינה בליאוך

שפות

רמת לימודים

מחיר

זמן לימודים

מורה

קורס אנגלית לדוברי עברית

09:30-11:30 | ’ יום א 24 -, חדר 1 בניין

₪ 150 בחודש

בינוני

09:30-11:30 | ’ יום ה 26 -, חדר 1 בניין

ערבית מדוברת

₪ 100 בחודש

מתחילים

היבאת

יישומי מחשב

17:00-19:00 | ’ יום ב -, חדר מחשבים 1 בניין

₪ 150 בחודש

מתחילים

שיפור עברית

רמת לימודים

מחיר

זמן לימודים

מורה

09:30-11:30 | ’ יום ב 26 -, חדר 1 בניין 09:30-11:30 | ’ יום ד 26 -, חדר 1 בניין 18:00-20:00 | ’ יום ב 24 -, חדר 1 בניין

₪ 120

מתחילים

₪ 120

בינוניים

שושי קורץ

₪ 120

מתקדמים

אנגלית לדוברי רוסית

רמת לימודים

מחיר

זמן לימודים

מורה

18:00-20:00 | ’ יום ב 303 -, חדר 2 בניין

₪ 130

מתחילים

אנלה שטרנשטיין

18:00-20:00 | ’ יום ד 303 -, חדר 2 בניין 18:30-21:00 | ’ יום ג 303 -, חדר 2 בניין

₪ 130

בינוניים

₪ 130

מתקדמים

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker