רשת מרכזים קהילתיים נווה יוסף - חוגים ופנאי תשפ"ד 2023-2024

ילדים

שלוחת בית מגנצה

הבית שליד הבית

שילובים קוליים צעירה מיועד לכיתות ד'-ו' | בשלוחת בית מגנצה 16:00-17:00 בין השעות: | ' יום א באחריות מרכז המוסיקה להקת "שילובים קוליים" בניהולו המוסיקלי של הלל שטרית פסנתרן ומעבד מוסיקלי. הלהקה מייצגת את הפסיפס האנושי הייחודי הרב תרבותי הקיים בשכונות. הלהקה משלבת בין בני ילדים ונוער צברים, עולים חדשים מבריה"מ ועולים מאתיופיה ומכאן שמה.. שילובים קוליים הצעירה התנדבות ומעורבות קהילתית מטרת מרכז הלמידה לצמצם הפערים לימודיים , הנגשת חווית הלמידה ועידוד למידה מתוך בחירה. כולל מרתונים לקראת בגרויות למידה מרוכזת ופרטנית ומובלת על-ידי צוות הצעיר בבית- סטודנטים ,מתנדבי שנת שירות,אשר מלווים את החניכים בלמידה ייעודית וממוקדת במסגרת קבוצתיות ומורים מקצועיות. הקבוצה מתמקדת ברכישת כלים וידע, המאפשרת לחבריה ליזום ולהוציא לפועל פרויקטים בכוחות עצמם, לטובת החניכים בפרט ומרכז הנוער ככלל. בנוסף לכך, השנה תפעל זו השנה השנייה, "קבוצת מנהיגות צעירה", אשר חבריה יהיו קבוצת נערים ז-ט הנמצאים בתחילת תהליך השתלבותם במרכז הנוער. החניכים יפעילו קבוצה מקבילה, אשר מיועדת לתת מענה לכל שכבת גיל זה ולעודד אחריות צעירה. השנה תוביל את תוכנית המנהיגות עמותת אות הנוער. חוג בישול ותזונה לימוד עקרונות בישול בסיסיים, על-פי דרישתם של חניכי המרכז, אשר ביקשו לפתוח את החוג. כושר, תזונה ומודעות בריאה תחל לפעול מיד לאחר החגים ובצמוד לפעילות הבישול במטבח ותעודד את החניכים לסגל לעצמם אורח חיים בריא ומודע יותר. מקבלת כלים מיומנות וטכניקות לשירה נכונה, כריאוגרפיה וניסיון על במה . ובליווי חברתי של רכזת המוסיקה קסם קקון. muse - x בשיתוף מרכז המוסיקה קבוצות מנהיגות )"וועד בית מגנצה”(

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker