רשת מרכזים קהילתיים נווה יוסף - חוגים ופנאי תשפ"ד 2023-2024

נהלי רישום

אגף הטיולים – מדיניות ביטולים ימי עבודה לפני טיול יומי לא ייגבו דמי ביטול, ביטול לאחר מכן תשלום מלא, 2 ביטול עד זיכוי רק במקרה של אשפוז/אבל אי הגעה לטיול יומי החזר כספי רק במקרה של אשפוז/אבל ביטול כרטיס למופע/הצגה או כל אירוע אחר שנרכש כרטיס מראש, ההחזר יינתן רק אם הכרטיס יירכש ע"י לקוח אחר ביטול נופש החזר יינתן עפ"י מדיניות סוכן/מלון החזר כספי יתבצע רק במקרים הבאים: הפסקת הפעילות על ידי המתנ"ס ק"מ ובהצגת מסמך המעיד על מעבר דירה 20 העתקת מקום המגורים מעל רדיוס של משתתף אשר יציג אישור מחלה על תקופת היעדרות יקבל החזר. במקרים אשר המשתתף שילם מראש עבור חומרים והשתתפותו הופסקה לפי אחד התנאים לעיל,

• •

• • • •

יקבל החזר על חלק יחסי ע"פ החלטת הנהלת המתנ"ס. .₪ 35 ההחזר הכספי בניכוי עמלת החזר כספי בסך

תעריף החוגים נקבע ע"פ פעילות מקוזזת חוגים. מפגשים אשר מכסים את החודשים בהם מספר 5 מספר המפגשים בחודשים מסויימים הינו המפגשים מועט במידה וחלים חגים. בחודשים בהם ללא תתקיים פעילות עקב חג, אין למשתפים אפשרות להזדכות או לבטל חוג ולבקש החזר כספי

אופן התשלום: תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או שיקים מראש. )שקים לכל חודשי הפעילות( אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.

אישור שימוש בצילומים: .ידוע לנו כי מטרת הצילומים שנעשית במתנ"ס נווה יוסף, חיפה, הינו לספק מידע לתושבים ולשתף 1 את התושבים בפעילויות השונות הנעשות בשטחי המתנ"ס, שלוחותיו ובכל מזרח חיפה בין היתר בתחום התרבות, החינוך ועוד. . אנו יודעים, כי כחלק מכוונת מתנ"ס נווה יוסף, חיפה לשתף במידע את תושבי חיפה ייתכן וייערך 2 תיעוד של פעילויות השונות בהן משתתפים ילדי מתנ"ס נווה יוסף, חיפה, באמצעות מצלמה )תמונות/וידאו( וייתכן כי אנו ו/או ילדנו/תנו י/תצולם )"תוצרי הצילום"(. . אשר על כן, אנו נותנים בזה את אישורנו לעשות שימוש ופרסום של תוצרי הצילום שלנו ושל 3 ילדנו/תנו, אשר נלקחו במסגרת פעילויות מתנ"ס נווה יוסף, חיפה וזאת לצורך שיתוף במידע בדבר פעילויות שונות אשר נערכו במסגרתו.

38

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker