רשת מרכזים קהילתיים נווה יוסף - חוגים ופנאי תשפ"ד 2023-2024

תוכן עניינים

דבר ראש העיר חיפה דבר יו"ר מועצת המנהלים מתנ"ס נווה יוסף

.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8

1 2 3 5-15

דבר המנכ"ל חוגי מבוגרים חוגי ילדים אגפי המתנ”ס צוות המתנ”ס נהלי רישום

16-24 25-35 36 37-39

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker