קריית ביאליק - תרבות בעיר - אירועי ינואר - מאי 2024

סדנה

סדנה לריקודים אתניים וריקודי בטן עם טיפני

11:00 | 04/02/2024 | ימי ראשון

סדנה עם טיפני

ימי ראשון 11:00 בשעה שלוחת רב תכליתי

עם טיפני

בשלוחת רב תכליתי , קריית ביאליק 56 רח' דפנה 04-9128341 : לפרטים נוספים

04.02.2024 18.02.2024 03.03.2024 17.03.2024

₪ 160 מחיר מיוחד לכל ארבעת המפגשים:

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 12

* הרכישה באתר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software