קריית ביאליק - תרבות בעיר - אירועי ינואר - מאי 2024

תיאטרון ניקי

17:30 | 07/04/2024 | יום ראשון בשלוחת עופרים , קריית ביאליק 12 רח' ההגנה 04-9096294/5 : לפרטים נוספים

הצגה הפרה שהטילה ביצה 3-7 לגילאי

מלווה חינם | ₪ 20 ילד:

17:30 | 08/04/2024 | יום שני בשלוחת דן , קריית ביאליק 2 רח' דן 04-9096261 : לפרטים נוספים

מסיבת חיות עם מוטי אידלשטיין

3-6 לגילאי

מלווה חינם | ₪ 20 ילד:

17:30 | 10/04/2024 | יום רביעי בשלוחת רקפות רח' לוטם, קריית ביאליק 04-9096273 : לפרטים נוספים

הכנת הגדות לפסח ופיתות בטאבון עם יהורם מסס

3-6 לגילאי

מלווה חינם | ₪ 20 ילד:

25 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

* הרכישה באתר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software