קריית ביאליק - תרבות בעיר - אירועי ינואר - מאי 2024

זיכרון בסלון

18:00 | 02/05/2024 | יום חמישי בשלוחת אשכול פיס

, קריית ביאליק 52 רח' דפנה 04-9128341 : לפרטים נוספים

כניסה חופשית ברישום מראש

29 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

* הרכישה באתר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software