קריית ביאליק - תרבות בעיר - אירועי ינואר - מאי 2024

"כשהלב בוכה" – שרים, זוכרים ומתרגשים

שרים לזכרם

21:45 | 12/05/2024 | יום ראשון

לזכרם שרים

הגרשונים דודו זכאי ומיטל טרבלסי

12.05.2024 יום ראשון באולם הרב תכליתי 21:45 שעה

באולם הרב תכליתי , קריית ביאליק 56 רח' דפנה 04-9128341 : לפרטים נוספים

הנ יה נ ינה ושי ה הגרשונים

צי ום: זיו ב ק

ו הזמ ים

ית

צי ום: ו ןינ י

כניסה חופשית ברישום מראש

ה הובים דודו זכ י ומיט טבסי

דודו זכאי

מיטל טרבלסי

ע ב שי ה מיו ד עם מיטב יות הק סיקות היש המ שות

הגרשונים

כניסה ופשית בה שמה מ ש

31 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

* הרכישה באתר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software