קריית ביאליק - תרבות בעיר - אירועי ינואר - מאי 2024

במהלך שבתות התרבות ייתארחו נגני הקונסבטריון של קריית ביאליק בקטעי נגינה

ת

ת

ב ר

ב

ו

ש

ת

שבת תרבות בבוקר 11:00- סדרת הרצאות בימי שבת ב

2 4

2 0

02.03.2024 11:00

03.02.2024 11:00

06.01.2024 11:00

צילום: אורן כהן

עדי כרמי

אפרים סידון ודני קרמן

אוהד חמו

04.05.2024 11:00

06.04.2024 11:00

, קריית ביאליק 52 בשלוחת אשכול פיס, דפנה 04-9128341 : לפרטים נוספים ₪ 130 : עלות מנוי לכל הסדרה ₪ 20 עלות כרטיס יחיד: www.mqb.org.il מספר המקומות מוגבל SOLD OUT

אור הלר

דליה מזור

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 4

* הרכישה באתר

Made with FlippingBook Digital Publishing Software