התעללות בילדים בישראל

ילדים אותרו בבתי חולים ובקופות 3,000- קרוב ל חולים על רקע של התעללות והזנחה. תיקים נפתחו במשטרה בגין פגיעות 8,500- כ בקטינים ובכלל זה התעללות בהם. חשוב לזכור, כי נתונים אלה משקפים רק את המקרים המוכרים והמדווחים. הערכות שונות 3-10 מניחות, כי על כל ילד מוכר או מדווח יש בין ילדים, הסובלים מהתעללות לסוגיה, אשר אינם מוכרים ואינם מדווחים. יש איפוא להניח במידה רבה של ודאות כי בישראל ילדים במצבי סכנה 120,000 יש כיום לפחות וקרבנות להתעללות לסוגיה.

,2010 * כל הנתונים מבוססים על השנתון - ילדים בישראל בהוצאת המועצה לשלום הילד.

. כתובות וטלפונים שכדאי לדעת 13

02-6780606

המועצה הלאומית לשלום הילד

www.children.org.il

1-800-22-3966 אל"י

פקידי הסעד לחוק הנוער (טיפול והשגחה) בלשכות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות לפי הטלפון בכל ישוב

קו חרום ארצי למניעת אלימות במשפחה ולמען 1-800-220-000 ) שעות 24( ילדים בסיכון 1202 מרכזים לסיוע לנפגעות תקיפה מינית שפ"י (השירות הפסיכולוגי - 02-5603251 יעוצי של משרד החינוך) 100 משטרה

בכל מקום בחוברת זו בו מוזכר המונח ילד, הכוונה כמובן גם לילדה.

11

Made with