מועצה אזורית מנשה - 100 ימים לחרבות ברזל

ביטחון

שעות ביממה במשך חודש וחצי בנוהל חירום. 24 פתחנו את חמ"ל המועצה שעבד 7.10- ב כיתות קיימות הכפילו את גודלן, 4 , כיתות כוננות חדשות 17 ליווינו את הקמתן של נשקים לישובים. 117 חילקנו כ- הכשרות עזרה 10 תרגילים שולחניים, 18 בשיתוף פעולה עם היקל"ר ומג"ב, קיימנו תרגילי 32 , מחלצים תושבי המועצה 250 תרגילי חילוץ במסגרתם הוכשרו כ 18 ראשונה, כנסים 2 תרגילים משולבים (פח"ע בזמן מלחמה), ו 10 הכשרות כיבוי אש, 3 , כיתות כוננות ליו"ר צח"י. הדרכות מודל מעש"ה לעזרה ראשונה נפשית והדרכה יחודית וראשונה בארץ להקמת ותפעול חמ"ל יישובי. סיפקנו ציוד חירום ליישובי המועצה - ווסטים, כובעי זיהוי, פנסים, מגנט זיהוי לרכב, חוסמי עורקים, תיקי עזרה ראשונה. לטובת אבטחת הישובים במסגרת פרויקט "בני המקום". 8 מגוייסי צו 140- הפעלנו כ מרחבים מוגנים דירתיים 200 באמצעות החברה הכלכלית שיפצנו והכשרנו כ מקלטים. 140- וכ עסקנו בתחזוקה לדרכי בטחון, טיפול בגדרות, תגבור מערכות תאורה ומיגון במרחב הציבורי, על ידי רכישה והצבה של קוביות בטון ומחסות במרחב הציבורי.

03

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online