מועצה אזורית מנשה - 100 ימים לחרבות ברזל

מידע לציבור | תפעול | שירות

ייעצנו לעשרות תושבים בתהליך קבלת פטור מהיתר לבניית ממ"ד. שעות ביממה על ידי עובדות 24 מכלול מידע לציבור פעל מחמ"ל המועצה ואויש המועצה שתגברו את מוקד השגרה המופעל על ידי חברת "כל יכול". אחמש"ים ומנהלת מוקד אשר עוברים 5 מוקדנים, 25 על בסיס 24/7 מוקד החירום פועל הדרכות על בסיס יומי. פניות בנושאי מיגון. 200 פניות תושבים בחודש הראשון למלחמה, כ 1000 נתנו מענה לכ הקמנו לוח בקרה לניהול מידע בחרום. >> לחץ הפקנו חוברת מידע חיוני למלחמה >> לחץ הקמנו פורטל שירות לתושב בחירום באתר המועצה הגדלנו משמעותית את קבוצות הווטסאפ לעדכונים חדשותיים של המועצה ושלחנו עדכונים יומיים ולאחר מכן שבועיים על הנעשה במועצה. הקמנו דף חירום מיוחד באתר המועצה המאגד את כל המידע הדרוש לתושבים בחירום: >> לחץ >> לחץ בנינו דף מידע עבור כל מי שפונה או התפנה מביתו ומתארח במועצה שלנו שירותי השגרה כמו פינוי אשפה ואספקת מים סדירה המשיכו לאורך התקופה על אף גיוס נרחב בקרב עובדי החברה הכלכלית. הוספנו מכלי אשפה בשטחי כינוס של חיילים במספר מוקדים ברחבי המועצה. הסענו חיילים תושבי המועצה מביתם לבסיסים ושטחי כינוס. אוטובוסים של המועצה לטובת הסעות של מחלקות חיילים. 12 גייסנו בדקנו חוסרי מצרכי מזון מול רשתות השיווק והמכולות בכל ישובי המועצה ודווחנו למשרד הכלכלה.

05

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online