מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

Animated publication

חוברת קליטה לעובד מועצה אזורית מנשה

2023 // חוברת קליטה לעובד 1

תוכן עניינים

5

על החוברת

5

אתר המועצה

6

אודות מועצה אזורית מנשה

7

מפה ומבנה ארגוני

8

חזון המועצה

9

קליטה בעבודה וסדרי העסקה

10

אודות מחלקת שכר

10

קליטה באגף / מחלקה

11

קליטה בתחום המחשוב

12

החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה

14

נוכחות

19

פרט ורווחה

22

תנאי העסקה

25

תשלומי הבראה וביגוד

29

רווחת העובד

2023 // חוברת קליטה לעובד 2

עובד/ת יקר/ה, שמחים אנו לקבל אותך למשפחת המועצה האזורית מנשה. מצורפת עבורך חוברת מידע והנחיות, המפרטת את המלצתנו להשתלבות מהירה וחלקה במערכת העובדים של המועצה. תפקידה העיקרי של המועצה הוא מתן שירותים ברמה גבוהה לתושבי המועצה במגוון רחב של תחומים, הקשורים לחיי היום יום ולעתידם ועתיד ילדיהם של תושבינו דרך מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. כעובד/ת המועצה תושבי המועצה רואים בך ובכל עובדת את פני המועצה. ככל שנתייחס לתושב/ת ו/או לנושא בו הינך פועל/ת בצורה מכובדת ורצינית ונציג את הדברים באופן ראוי ומכובד. גם אם לא תמיד לפי ציפיות התושב/ת, כך יבינו ויכבדו את המועצה ועובדיה. במועצות אזוריות מתקיים שלטון דו רובדי: רובד אחד הוא המועצה האזורית ורובד שני הוא הישוב עצמו. בכל ישוב וישוב במועצה נבחר ע"י התושבים ועד מקומי בכדי שייצגם ויספק להם חלק מהשירותים על פי הסכם שנערך בין המועצה והישוב, לפיו חלק מהשירותים לתושבים ניתן ע"י המועצה וחלק על ידי ועד הישוב. כעובדי מועצה עלינו לשתף פעולה ולכבד את יו"ר ועדי הישובים ובמידת הצורך לתאם עמם פעולות ונשואים הנוגעים לתושבי הישוב אותו הם מייצגים. המועצה כפופה בפעילותה לחוקים ותקנות הנוגעים לשלטון המקומי כמו גם בכל הקשור לתנאי העבודה ולשכר בתפקידים השונים. אנו משתדלים לסייע לעובדים במידת הצורך ולעודד מסירות ומקצועיות על פי האפשרויות והכללים החלים עלינו כשלטון מקומי. אני עומד לרשותך בכל עת לשאלות ולסיוע בהקשר לקידום ופיתוח השירות לתושבי המועצה ומאחל לך השתלבות מהירה במערכות העובדים של המועצה, פעילות מוצלחת במסגרת תפקידך ולא פחות חשוב- הנאה רבה מעשייתך ופועלך במסגרת המועצה.

בברכה, אילן שדה ראש המועצה

עובד/ת יקר/ה! ברוכים הבאים למשפחת מנשה. בחוברת זו איגדנו עבורך את כלל המידע על המועצה ואת עיקרי הנהלים (הזכויות והחובות) של העובדים במועצה. אני מאמין כי הכוח המניע את הארגון הינו המשאב האנושי. תפקידנו כמשרתי ציבור, הינו לתת שירות יעיל, מקצועי ומהיר לתושבי המועצה, המבוסס על מטרות וחזון המועצה. הצלחתנו תימדד לאורך זמן בהצלחת הישובים במועצתנו ובפריחתה ושגשוגה של המועצה. אנו תקווה כי תימצא/י במועצה מקום טוב הדואג לעובדיו, הנותן לכל עובידם להתפתח, להתקדם ובמהרה תהיה לך המועצה בית שני. אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקידך וקליטה מהירה וטובה. חגי פלמר מנכ"ל המועצה

2023 // חוברת קליטה לעובד 3

עובדות יקרות ועובדים יקרים, משאבי אנוש הוא אגף אסטרטגי אשר לו משמעות רבה בפיתוח ההון האנושי של כל ארגון, ובהובלה של הרשות המקומית קדימה אל עבר היעדים והחזון אליהם היא שואפת להגיע. מעבר להובלת תהליכים ארגוניים והסדרת הנהלים והתרבות הארגונית, אנו עוסקים בשוטף במגוון נושאים, החל מגיוסים וקליטת עובדים, דרך הכשרות, פיתוח והדרכה, רווחה ארגונית, תנאי העסקה ושכר וכן סיומי העסקה ופרישה. אנו רואים בעובדים את המשאב החשוב ביותר של הרשות, ואנו מחויבים לשירות איכותי ושקוף לכלל עובדי המועצה. אנו שמחים להגיש לכם חוברת קליטה לעובד החדש, המסכמת בקצרה את זכויותיו וחובותיו של העובד. חוברת זו הנה נגזרת של חוקת העבודה והוראות מרכז השלטון המקומי. החוברת איננה מחליפה ואיננה ממצה את כל הידע הדרוש והיא מהווה ידע בסיסי, אשר נדרש לך בתחילת דרכך בעבודה. אנו סמוכים ובטוחים כי חוברת זו תהיה לך לעזר בתקופת קליטתך במועצה ומאחלים לך קליטה קלה ומהירה. מוזמנים לפנות בכל שאלה.

בהצלחה! מאור שושן מנהלת משאבי אנוש

לך עובד/ת יקר/ה, עם כניסתך לתפקיד החדש בשם וועד העובדים אני מוצאת חובה נעימה לברך אותך להצלחה וקליטה קלה במשפחת מועצה אזורית מנשה. מקום העבודה הוא מעין משפחה חמה וגדולה שמספקת תמיכה והכוונה בהצלחה. שתשכיל/י למלא תפקידך באמונה, ביושר, במקצועיות ובהכרה כי כעובדים אנו משרתי הציבור הלכה למעשה. נאחל לך השתלבות מהירה בתפקידך החדש בנחישות ובשמחה. ועד העובדים עומד לצידך ולרשותך ומאחלים לך שאותך החברים בעבודה יאהבו ואת היכולות שבך יכירו ולנו נשאר לומר מילה אחת- בהצלחה.

אילה טל כחלון יו"ר ועד העובדים

2023 // חוברת קליטה לעובד 4

אנו שמחים על הצטרפותך למועצה האזורית מנשה ומקבלים אותך בברכה. דפי מידע אלו נועדו להקל על תהליך קליטתך בעבודה ולהביא בפניך את עיקרי הזכויות והחובות החלות עליך בתקופת עבודתך כעובד המועסק על פי הסכמים קיבוציים. חלק מהכתוב חל אף על עובדים המועסקים בנגזרת משכר בכירים. המידע לוקט מחוקים, הסכמי עבודה קיבוציים, הוראות וכללים שמקורם בחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות, הוראות משרד הפנים ונהלים פנימיים של המועצה. בחוברת ניתנים דברי הסבר כלליים בלבד שאינם מהווים נוסח מלא ומפורט. דברי ההסבר נכונים ותקפים ליום פרסומם בלבד. חשובה ההבהרה כי אין הכתוב בחוברת זו בא במקומם של חוקים או הסכמים חתומים כלשהם, ובמקרה של סתירה או אי דיוק, יגבר הכתוב בחוק או ההסכם על הנאמר כאן. הממונים עליך ואגף משאבי אנוש עומדים לרשותך ונשמח לענות על כל שאלה שתתעורר במהלך קריאת חוברת זו. אנו מאחלים לך הצלחה רבה במילוי תפקידך וקליטה מהירה וחלקה במועצה. על החוברת

אתר המועצה אתר המועצה מאפשר לתושבי המועצה להיות בקשר ישיר לגבי נושאים הקשורים למועצה כגון: תשלומים מקוונים, חדשות, אירועי תרבות, עיתון המועצה, מידע על מכרזים חוקים וצווים וכן על הנחות ותבחינים, פרטי התקשרות לישובים ולמחלקות המועצה, אלבום תמונות, טפסים, מפות ועוד. / https :// www . menashe . co . il כתובת האתר:

בנוסף, באתר המועצה ישנו פורטל ארגוני המיועד לעובד המועצה, בו תוכלו להתעדכן בנהלים, טפסים ועדכונים שונים. / https :// www . menashe . co . il /347 עם כניסתכם לפורטל יש להזין את הסיסמא , על מנת להיות חשופים לתכנים. 1234

2023 // חוברת קליטה לעובד 5

אודות מועצה אזורית מנשה

כפרים ערביים, 3 מושבים, 7 קיבוצים, 10 ישובים: 24 . במועצה 1950 מועצה אזורית מנשה הוקמה בשנת שני ישובים קהילתיים, כפר נוער ובי"ח גדול לבריאות הנפש. במנשה ישובים דתיים וישובים חילוניים, 2021 והיא למעשה משקפת את המרקם התרבותי של מדינת ישראל בזעיר אנפין. נכון לסוף שנת דונם. למועצה קריית חינוך בה שלושה 160,000 תושבים במועצה ושטחה הוא כ- 23000 מתגוררים מעל בתי ספר יסודיים חילוניים, בית ספר ממלכתי דתי, שני בתי ספר על יסודיים ובית ספר יסודי גדול לילדים אוטיסטים. כמו כן, בקריית החינוך מועדון לימודי לאוכלוסיה הבוגרת, המאחד בתוכו חילוניים ודתיים, ערבים ויהודים. בנוסף, יש במועצה בי"ס יסודי וחטיבה לאוכלוסייה הערבית באחד מהכפרים, בי"ס יסודי בקציר – הישוב הקהילתי הגדול בישובי המועצה, וכן בית ספר לחינוך מיוחד, אף הוא בקציר בי״ס תיכון ערבי בג׳ח. לצד המועצה מתקיימות שתי עמותות: האחת -ראם, פועלת למען אוכלוסיית הוותיקים במנשה והשניה- ר.ו.ת.ם עוסקת בתרבות הפנאי וחוגים. החברה הכלכלית לפיתוח מ.א. מנשה עוסקת באחזקת הישובים וכן בטיפול בפרוייקטים ופתרון בעיות בתחומי הביוב, המים והשפכים.

2023 // חוברת קליטה לעובד 6

מפה ומבנה ארגוני

מפת ישובי המועצה

רגבים

מי עמי

כפר גליקסון אלוני יצחק

אל עריאן

קציר

עין עירון

משמרות

כפר פינס

אום אל קוטוף

ברקאי

מצפה אילן

גן השומרון

גבעת חביבה מענית

עין שמר

שער מנשה

גן שמואל

מצר מיסר

תלמי אלעזר

מאור

שדה יצחק

להבות חביבה

מגל

2022 – מנשה אזורית מועצה – ארגוני מבנה מבנה ארגוני - מועצה אזורית מנשה - 2024 -

המועצה מליאת

המועצה ראש שדה אילן

המועצה ועדות

: למועצה תמך גופי • מנשה . א . מ לפיתוח הכלכלית החברה • ראם עמותת • ם . ת . ו . ר עמותת • מנשה - פינס כפר דתית מועצה

ש " יועמ

מגדרי ושוויון בריאות

פנים מבקר

מדיה וניו פרסום צ " יח

גזבר קוסקס נתן

ל " מנכ פלמר חגי

הסביבה איכות וקיימות

וקידום רישוי עסקים

תחבורה

בריאות

תרבות

נוער

תברואה

ובניה לתכנון הועדה

ישובים

בטחון

חינוך

רווחה

תיירות

פרויקטים

אנושי הון

בטיחות קצין בתעבורה

וקופה גביה

ח " שפ

פקחים

שכר

רכש

הרך גיל

מעברים מרכז

ח " הנה

ס " קב

רכזת אסטרטגיה

עירונית ספריה

צעירים מרכז

ספר בתי

מחשוב

נוער קידום

2023 // חוברת קליטה לעובד 7

החזון נכתב בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחת

חזון המועצה

המועצה האזורית מנשה רואה את התושב במרכז ומעודדת צמיחה דמוגרפית וכלכלית, תוך קיום סביבת חיים איכותית ברמה האנושית והחברתית. המועצה פועלת ברוח הקיימות, תוך חיזוק החקלאות, שמירה על השטחים הפתוחים ומקיימת אורח חיים כפרי חקלאי במרחביה. המועצה מציבה במרכז עשייתה חינוך חדשני, ערכי ומתקדם לילדיה. המועצה מעניקה לתושביה שירותים ברמה גבוהה ומנגישה את המרחב הציבורי על פי צורכי האוכלוסיות השונות, תוך אחריות מוניציפלית, שמירה על איזון תקציבי וניהול תקין. המועצה דוגלת בכיבוד הזולת ואמונתו, ובחיזוק היחסים עם שכנינו, תוך קיום שיח בין תרבותי ורב דורי המועצה מקדמת שילוב, שותפות ושויון בין מגזרים ומגדרים, ופועלת להטמעת תרבות למניעת אלימות המועצה מטפחת חיי תרבות, פנאי והעשרה פוריים לכל הגילים, ברמה האזורית וברמה הישובית שואפת לחזק את הישובים והאזור, תוך דיאלוג עם הנהגת הקהילות וכלל הציבור, באמצעות שיתוף ושקיפות. הנהלת המועצה רואה בך שותף לעשייתה והישגיה ופועלת לשמור על זכויותיך ולטפח את רווחתך. הרגשת הזדהות ומעורבות הם תנאי יסוד הן להצלחתה של המועצה כארגון והן לסיפוק והנאה של כל עובד בה. תכנון מוקדם ונכון, יעילות ובעיקר רצון טוב ואכפתיות של כל אחד ואחד, בכל אגף, מחלקה ומדור, מניבים עבודה יעילה, מתן שירות איכותי ושביעות רצון התושבים. בכך אנו יוצאים נשכרים - הן במקום עבודה שנעים לעבוד בו והן בשיפור איכות החיים במנשה. עובד המועצה הוא במהותו נותן שירות ומהווה את איש הקשר בין הרשות המקומית לתושב. עזרתך לתושב חיונית. לא כולם מתמצאים במנגנון הרשותי, בסדרי העבודה, בחוקים ובנהלים ועל כן יש מקרים בהם תשמש מתווך בין המועצה לתושב. אנו שואפים לקיים אווירה טובה בין העובדים ובינם לבין התושבים. אם נאמץ נועם הליכות ונכונות לסייע לפונים אלינו, יהיה זה עבורך מקום עבודה שנעים לעבוד בו ועבור התושבים - מקום שנעים להגיע אליו. עובדי המועצה כנותני שירות הסוד טמון באנשים

2023 // חוברת קליטה לעובד 8

קליטה בעבודה וסדרי העסקה

קליטה באגף משאבי אנוש ומסמכים נדרשים לקליטה במסגרת תהליך הקליטה נשלח אליך קישור למילוי טפסים. יש לקרוא ולמלא את כל הטפסים בעיון. בנוסף, יש להצטייד במסמכים הבאים ולצרפם לקישור/להגישם למחלקת שכר: . טפסי קליטה מלאים וחתומים. 1 . צילום ת"ז כולל הספח. 2 . אסמכתא על פרטי חשבון בנק. 3 . רישיון נהיגה (במידה ותפקידך מזכה באחזקת רכב) 4 . רישיון רכב בבעלותך ו/או ביטוחים (במידה ותפקידך מזכה באחזקת רכב- יש לחדש מדי שנה) 5 . אישור על שירות צבאי/לאומי (ניתן להשיג מאתר האישורים של צה"ל או מעמותות השירות הלאומי) 6 . אישור על השכלה תיכונית או תואר אקדמאי או אישור שקילה ממשרד החינוך לתואר אקדמי שנעשה 7 בחו"ל ו/או תעודה מקצועית/בגרות, בהתאם לדרישות התפקיד. . אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים (ציבוריים), הכוללים: תקופות העסקה, היקפי משרה 8 והעיסוק- מפורט ככל הניתן (הכרה בוותק לשכר הינה בהתאם להנחיות מרכז שלטון מקומי). . במידה והינך מועסק בדירוג האקדמאים או דירוגים מקצועיים אחרים- אישורי העסקה ממקומות 9 עבודה קודמים (גם פרטיים), הכוללים: תקופות העסקה, היקפי משרה והעיסוק- מפורט ככל הניתן (הכרה בוותק לשכר הינה בהתאם להנחיות מרכז שלטון מקומי). . טופס הצטרפות/המשך חברות מקרן הפנסיה או טופס העברת בעלות מביטוח מנהלים. 10 כל עובד זכאי לבחור קופת פנסיה כרצונו, באם לא תיבחר קופה ספציפית, תיושם ברירת המחדל. באם הנך מעוניין להפקיד לקופה קיימת, עליך לפנות לקופה המנהלת ולבקש העברת העלות לפוליסה ולאחר מכן את הפוליסה או נספח ו' להעביר לחשבת השכר 500232145 למועצה אזורית מנשה ח.פ . תיאום מס הכנסה וביטוח לאומי (במידה ויש הכנסה נוספת) 11 יש להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים עד למועד תחילת העבודה. בימים לאחר חתימת החוזה ומילוי טפסי הקליטה הנדרשים, יונפק לך צ'יפ נוכחות. באחריות היחידה הקולטת לבצע מעקב על מנת לוודא שכל היבטי הקליטה שלך מבחינה מקצועית, מנהלתית, אישית וחברתית, מבוצעים כהלכה.

הודעה על שינויים בפרטים אישיים כל שינוי בפרטים האישיים לרבות שינוי כתובת, טלפון, מצב משפחתי (נישואין, גירושין, פטירת בן זוג, שינוי במספר ילדים, רכישת השכלה אקדמית וכיוצ"ב) מחייב הודעה מיידית למשאבי אנוש- מח' שכר. עליך למלא טופס עדכון ). חובת הדיווח חלה על העובד, 101 פרטים אישיים (טופס בצרוף האישורים הנדרשים. ע"פ דיווחים אלה, ישולמו דמי הנסיעות בתחבורה ציבורית, נקודות הזיכוי וכדו'.

2023 // חוברת קליטה לעובד 9

אודות מחלקת שכר

תפקיד מחלקה השכר הינו תשלום שכר לעובד ותשלום מלוא התנאים הסוציאליים, בהתאם לכללי החוק וההסכמים הקיבוציים החלים על המועצה ובהתאם לכללי המועצה. מחלקת שכר מופקדת על ביצוע תשלומי המשכורות של כל העובדים, הגמלאים והשאירים.

חשוב לדעת: . השכר משולם בגין החודש השוטף, אולם "ההתחשבנות" בגין נתוני היעדרות הינה על החודש הקודם. כך, 1 לדוגמא, בחודש הראשון לעבודתו העובד יקבל שכר מלא, אולם בחודש שלאחר מכן, תיערך התחשבנות בגין שעות נוספות/שעות היעדרות וכדו'. . תשלום השכר מבוצע בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלך לפי הפרטים שמסרת במסגרת קליטתך 2 למועצה. ההפקדה תתבצע עד לחמישי בכל חודש. . מידי חודש ישלח אליך תלוש שכר המפרט את כל מרכיבי השכר שקבלת. תלוש זה חשוב לצרכים 3 שונים כגון: בפנייתך למס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות הפנסיה והקופות השונות, מוסדות שונים, לכן מומלץ לשומרו. ניתן להיכנס לתלוש בכל עת דרך האפליקציה "תלוש אונליין" של חברת מלם. שבו ריכוז סה"כ המשכורות וניכויים שבוצעו במשך 106 . אחת לשנה, בחודש מרץ, ישלח אליך טופס 4 השנה הקודמת (מס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות גמל וכו'). המפרט את פרטי העובד ונתונים נוספים. הטופס נשלח מדי תחילת 101 . מדי שנה יש להגיש טופס 5 שנה ועליך לעדכנו לחתום ולהחזירו למחלקה שכר. . אם הנך עובד במקום נוסף, עליך להגיש מידי שנה תאום מס מפקיד השומה, אחרת ינוכה לך מס 6 בשיעור המרבי. בכל שאלה או בירורים בנוגע לשכר או למבנה התלוש ניתן לפנות למחלקה שכר. > אפרת גלאור - רכזת נוכחות | שימרית בן סימון - חשבת שכר בפורטל העובדים ישנו סרטון המסביר איך לקרוא את תלוש השכר בפשטות.

קליטה באגף / מחלקה: המנהל הישיר ו/או מנהל היחידה הנו אחראי לכל תהליך הקליטה המקצועי שלך. המנהל יגדיר את התפקיד ומסגרתו, יציג בפניך את המשימות העיקריות והמרכזיות של היחידה, יהיה אחראי לביצוע הכשרה וחניכה בתהליך הכניסה לעבודה. בין היתר, יוצגו נהלי ותהליכי העבודה, יחסי הגומלין עם מחלקות אחרות והנהלת המועצה, ממשקים עם היישובים ועם גופי סמך. לפחות אחת לשנה תבוצע הערכת עובד שנתית עם מנהלך הישיר.

2023 // חוברת קליטה לעובד 10

קליטה בתחום המחשוב

באחריות היחידה הקולטת לפנות למחלקת מחשוב לפתיחת תיבת מייל וסיסמא למחשב. קבלת ציוד מחשוב הינה באחריות המנהל הישיר ובתיאום עם מחלקת הרכש.

אבטחת מידע, מחשוב והגנת הפרטיות מערכת המחשוב במועצה על כל מרכיביה הינה נדבך חשוב ומרכזי בהתנהלות המועצה. במערכת המחשוב נשמר מידע רב רשותי, אישי ואחר. כללי אבטחת מידע ומחשוב והגנת הפרטיות, המפורטים במסמך זה, הינם הבסיס להתנהלות ארגונית נכונה ומטרתם למנוע שימוש בלתי מורשה במידע וכן לתמוך בדרישות חוק שונות. שמירת סודיות העובד מתחייב עם קבלתו לעבודה במועצה, על שמירת סודיות מידע והגנת הפרטיות. כללי שמירת הסודיות מפורטים בטופס שמירה על סודיות, עליו חותם העובד בזמן קליטתו. הוראה זו חלה על העובד גם לאחר שסיים את עבודתו במועצה. ציוד המחשוב ותוכנה אין לבצע כל שינוי בחומרת המחשב, במיקום הציוד או באופן התקנתו, או בהתקנת תוכנות חדשות, שימוש באמצעים נושאי מידע (דיסקט, דיסק או קי) אלא באמצעות גורם מוסמך מתחום המחשוב ברשות. יש לעשות שימוש במחשב אך ורק בסיסמאות הגישה שניתנו לעובד ע"י גורם מוסמך. אין להעביר / למסור סיסמה אישית לעובד אחר. - השימוש באינטרנט ייעשה לצרכי עבודה בלבד. שימוש באינטרנט

שימוש בדואר אלקטרוני השימוש בדואר אלקטרוני ייעשה אך ורק במסגרת העבודה ולצרכי העבודה. אין להפיץ דואר זבל, מכתבי שרשרת, חומר הפוגע, או משמיץ, או חומר העלול להזיק, או לפגוע במועצה. אין לפתוח דואר שאיננו מזוהה, או שאינו מופנה לעובד.

עם סיום עבודתך במועצה, באחריותך להחזיר כל ציוד > למחלקת מחשוב ולקבל את אישורו של מנהל המחשוב על השבת הציוד וסגירת היוזר.

2023 // חוברת קליטה לעובד 11

החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה

, נחקק במטרה לאסור הטרדה מינית מכל סוג, 1998 החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – להגן על כבודו של האדם, חירותו ופרטיותו וכדי לקדם את השיוויון בין המינים. הטרדה מינית – מוגדרת עוולה בעלת אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לה.

על פי חוק הטרדה מינית יחשב כל אחד מהמקרים הבאים: מעשה מגונה (די באירוע יחיד). סחיטה לביצוע מעשה בעל אופי מיני. ניצול יחסי כפיפות או מרות לקבלת טובות הנאה מיניות. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, למרות שהאדם אליו הופנו הראה שאינו מעוניין בהן. התייחסות חוזרות למיניות האדם. התייחסות מבזה ומשפילה למין או נטייתו של אדם – בן אם המוטרד הראה שהדבר מפריע לו ובן אם לאו. דוגמאות להטרדה מינית מעביד/ה או עובד/ת הנוגע/ת בעובד/ת לשם גירוי מיני או החושף בפניו/ה חלק מוצנע מגופו בלא הסכמתו/ה, מעביד/ה או עובד/ת המאיים )במפורש או במשתמע( לפטר עובד/ת או לפגוע בזכויותיו/ה אם הוא/ היא י/תסרב לקיים אתו יחסי מין, עובד/ת שמשמיע/ה הערות בוטות ומיניות אודות מראה של עובד/ת אחר/ת. העונש הקבוע בחוק על עברה של הטרדה מינית המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר. בכדי לאפשר לך פרטיות וסודיות מומלץ לתאם את הגעתך מראש עם הממונה לטיפול בענין. הממונה הודרכה למתן סיוע והדרכה ראשוניים. באפשרותך לפנות אליה ולהתייעץ עימה באשר לדרכי הפעולה העומדות בפניך. המתנכל/ת לעובד/ת על רקע מיני או פוגע/ת במי שסייע או העיד לטובת עובד/ת אחר/ת בתלונה על הטרדה מינית צפוי/ה לעונש של עד שלוש שנות מאסר.

2023 // חוברת קליטה לעובד 12

דרכי הפעולה האפשריות במצב של הטרדה מינית – החוק מציע ארבע דרכי פעולה אפשריות. ניתן לנקוט בכולן או בחלקן, במקביל או בזו אחר זו: להגיש תלונה במועצה לדין משמעתי פנימי אצל הממונה למניעת הטרדה מינית במועצה, במטרה לפתוח בהליכי משמעת פנימיים. להגיש תביעה לבית הדין לעבודה – ניתן לתבוע מטריד, מתנכל ומעביד וכן לתבוע פיצויים כספיים. להגיש תביעה לבית משפט אזרחי – ניתן להגיש תביעת פיצויים נגד המטריד, מקסימום הקנס: .₪ 50,000 עד להגיש תלונה במשטרה, במטרה לפתוח בהליכים פליליים. פניה לממונה על הטרדות מיניות במועצה ראשית יש לדעת כי הפניה לממונה היא חסויה. עם קבלת הפניה תדאג הממונה לתחקר את האירוע באמצעות שיחות נפרדות עם הצדדים ובסיומן היא תכין סיכום והמלצות שיועברו לגורמים המחליטים במועצה. המעביד, לאחר שקיבל את סיכומיה של הממונה והמלצותיה, יחליט בתוך תקופה שלא תעלה ימי עבודה, על הפעלת אחת מהסמכויות שלהלן: 7 על הרחקת "המטריד/ה לכאורה" מהמתלונן/ת בצורה שלא תפגע במרכיב מתנאי העבודה נקיטת צעדים כדי למנוע הישנות המעשה וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן/ת. פתיחה בהליכים משמעתיים בהתאם להוראות המשמעת החלות במקום העבודה. המעביד ימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטותיו למתלונן/ת, "למטריד/ה לכאורה" ולממונה.

ממונה על מניעת הטרדה מינית במועצה - גב' גלוריה רוט gloria@menashe.co.il | 052-8902306

2023 // חוברת קליטה לעובד 13

נוכחות

זמני עבודה ונוכחות שעות בשבוע. החל מתאריך 41 שבוע העבודה במועצה הוא בן חמישה ימים. שעות העבודה למשרה מלאה- ש"ש. עם זאת קיימים תפקידים שבהם ימי ושעות העבודה שונים. שעות 40 שבוע העבודה יהיה 1.9.2024 עבודתך והיקף משרתך בהתאם לתפקידך יצוינו במסגרת קליטתך מול אגף משאבי אנוש. דיווח נוכחות בעבודה כל עובד חייב בדיווח נוכחות יומי בשעון הנוכחות, עם הגיעו לעבודה ובסיום יום העבודה. במקומות בהם לא נמצא שעון נוכחות, יחתים העובד באמצעות החתמה טלפונית (לעובדים שישנו אישור לכך). דיווח הנוכחות היא פעולה אישית שאינה ניתנת להעברה באף מקרה. דיווח נוכחות שלא על ידי העובד עצמו- אסור ונחשב כהפרת משמעת הן של העובד והן של החותם במקומו. עובד אשר לא דיווח נוכחותו בתחילת יום עבודה ובסיומו, ייחשב כאילו נעדר מהעבודה באותו יום, אלא אם קיבל אישור מוקדם לכך. רישום הנוכחות היומית מהווה בסיס לתשלום שכר העובד. נתוני נוכחותם של העובדים מנוהלים באמצעות מערכת ממוחשבת. בסוף כל חודש באחריות העובד לוודא שדו"ח הנוכחות )כניסה - יציאה בכל יום עבודה) מלא וללא נתונים חסרים. יש להקפיד להוסיף לדו"ח את כל המסמכים הרלוונטיים לדיווח הנוכחות (מחלה, חופשה, מילואים וכו') עבור החודש שהסתיים. עברה המועצה למערכת הנוכחות מבית מלם, וניתן לתקן את דוח הנוכחות המקרה של 2024 החל מינואר .בפורטל TRM אסמכתא, באופן דיגיטלי, באפליקציית + טעות בהחתמה או הוספת היעדרויות כגון מחלה העובדים תוכלו למצוא הסבר מפורט על השימוש בתוכנת הנוכחות ועדכון השעות. על העובד להתייצב במקום העבודה בשעה שנקבעה לו לתחילת העבודה. ככלל, שעת תחילת העבודה . איחור או יציאה מוקדמת מהעבודה יאושרו מול הממונה הישיר 07:30-08:00 ברשות היא בין השעות ויבואו לידי ביטוי בהחתמת הנוכחות בהתאם.יציאה מהעבודה במהלך שעות העבודה תהיה אך ורק באישור הממונה הישיר. יציאה באישור הממונה הישיר לצרכים פרטיים בשעות העבודה מחייבת דיווח במערכת הנוכחות באמצעות שעון הנוכחות ביציאה ובחזרה. שעות ההיעדרות ינוכו משכר העובד.

באפשרות העובד לבקש להזין ימי חופשה על שעות היעדרות וזאת כל עוד הדבר מקובל על ידי מנהלו הישיר וכל עוד יש לו מספיק ימי חופשה לניצול בחופשות המרוכזות הקרובות.

2023 // חוברת קליטה לעובד 14

שעות משרת הורה שעות שבועיות. 40 שנים, הינו 12 שבוע עבודתה של אם לילד שגילו נמוך מ- עובדת המועסקת בחלקיות משרה, אינה זכאית לקיצור נוסף של משך יום העבודה. דין אלמן, אב לילד שנים, כדין אם עובדת (יש להציג מסמכים) 12 שגילו פחות מ- הנחיה זו תקפה גם לעובד שאשתו עובדת במשרה מלאה ללא ההקלה בשעות העבודה, עליו להגיש לאגף משאבי אנוש מסמך מהמעסיק של אשתו המאשר זאת.

שעות אם מניקה עובדת במשרה מלאה, לרבות אם מאמצת שילדה ילד, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום וזאת עד לגיל שנה של הילד. שעות עבודתה של אם במשרה שעות שבועיות. החל מספטמבר 36 מלאה עד שנה אחת לאחר הלידה תהיינה ש"ש. הסכם זה חל גם על 35 , שעות עבודתה של אם במשרה מלאה יהיו 2024 עו"ס במשרה מלאה. הטבה זו תקפה גם לעובד שאשתו לא מקבלת הטבה זו במקום עבודתה. עליו להגיש לאגף משאבי אנוש מסמך מהמעסיק של אשתו המאשר זאת. חגים ומועדים בערבי החגים (ראש השנה, יום הכיפורים, שבועות) ינוכה לעובד כחצי יום חופש. מדי שנה יוציא אגף משאבי אנוש את לו"ז החופשות המרוכזות ואת מס' שעות החופשה שירד לכל עובד בכל יום. בחג החנוכה עובדים כרגיל למעט יום אחד מקוצר.

חופשה שנתית ימי חופשה בשנה בתשלום. 22 ימים בשבוע, זכאי ל- 5 עובד שמועסק ימי חופשה בשנה בתשלום. 26 ימים בשבוע, זכאי ל- 6 עובד שמועסק חופשה שנתית ניתנת לעובד לשם נופש ומנוחה ואסור לו לעבוד בשכר בימי חופשתו, אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך. על פי חוק חופשה שנתית, יש חובה לצאת לשבעה ימי עבודה רצופים. ככלל, עובדי מערכת החינוך אינם רשאים להשתמש בימי חופשה במהלך שנת הלימודים, אלא רק בפגרות בי"ס. ימי בחירה בתשלום 2 ימי בחירה - בחמשת השנים הראשונות לעבודתו של העובד, זכאי העובד ל בנוסף על ימי החופשה השנתית. החל מהשנה השישית לעבודתו, יתווסף לו יום בחירה אחד, כאשר סה"כ ימי בחירה. 3 עומדים לרשותו את ימי הבחירה ניתן לקחת בתאריכים קבועים אשר מתפרסמים מדי שנה- בתיאום עם המנהל הישיר. ימי הבחירה של העובדים במערכת החינוך יילקחו אך ורק בעת פגרות ביה"ס (ערבי חג וכדו'). בחול המועד סוכות ופסח המועצה סגורה ואנו יוצאים לחופשה מרוכזת. במידה שיש צורך בהגעה לעבודה יש לקבל אישור מראש מהמנהל הישיר ומהמנכ"ל.

2023 // חוברת קליטה לעובד 15

זכאות ימי החופשה מוצגת בתלוש השכר - העובד יכול להתעדכן במכסת הימים העומדת לרשותו. בקשה ליציאה לחופשה שנתית מחייבת אישור מוקדם של המנהל הישיר, בהתחשב בסדרי העבודה ובבקשות העובדים. החופשה תתוכנן מראש על מנת שתאפשר לעובד לממש זכויותיו, מבלי לפגוע בתפקוד המועצה. הבקשה תוגש באמצעות טופס החתום ע"י המנהל אשר יועבר לרכזת הנוכחות לתיעוד ומעקב. ימי חופשה 55 חל איסור על פדיון ימי חופשה במהלך תקופת העבודה. באישור מראש- ניתן לצבור עד ימי חופשה בשנה); על העובדים לנצל 65 בשנה (לעובדים שישה ימים בשבוע תינתן זכות צבירה של עד חלק מהיתרה העודפת עד סוף השנה. בתום תקופה זו, יתרת הימים העודפת תמחק. מזכירות, אבות בית, ספרנים ולבורנטים בבתי הספר, תומכות חינוך ופסיכולוגים חינוכיים זכאים בנוסף לחופשה השנתית, לימי חופשה פנימיים בפגרות החגים. אין לחרוג מיתרת ימי החופשה. יום הזיכרון לחללי צה"ל עובד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חלל מערכות ישראל, כולל חללי פעולות איבה , רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. יום זה ייחשב כיום עבודה. יש להודיע על כך .13:00 למשאבי אנוש. ביום זה עובדים עד השעה

יום הבחירות לכנסת ישראל יום זה הוא יום שבתון. העובדים יהיו חופשיים מהעבודה.

ימי צום עובד במשרה מלאה המצהיר שהנו צם באחד מששת הצומות הבאים: צום גדליה, י' בטבת, תענית אסתר, ורבע 6 י"ז בתמוז, ט' באב, או רמאדן רשאי לקיצור יום העבודה בשעתיים ובלבד שלא יעבוד פחות מ שעות. עליו לעדכן את מנהלו שבועיים טרם הצום ולדווח 6 , לא פחות מ 2024 שעות, והחל מספטמבר לרכזת הנוכחות על כך.

ימי מחלה הזכאות השנתית לימי מחלה נצברת על פי מספר ימי העבודה התקניים בשבוע על פי הטבלה המצורפת.

מס' ימי עבודה בשבוע זכאות שנתית לצבירת מחלה כמות ימי מחלה לצבירה בחודש

6

5

4

3

2 1

30

30

18

13

8 5

2.5

2.5

1.5 1.1

0.7 0.4

זכאות ימי המחלה מוצגת בתלוש השכר ובדוח הנוכחות- העובד יכול להתעדכן במכסת הימים העומדת לרשותו. היעדרות בגין מחלה מחייבת הצגת אישור רופא. ימי שישי, שבת וחג נלקחים בחשבון במניין ימי היעדרות המחלה. עובד הנעדר למעלה ימי מחלה באופן רציף - מופנה לבדיקת כושר עבודה ע"י רופא תעסוקתי, ולא יוכל 60 מ- לשוב לעבודה טרם הצגת אישור.

2023 // חוברת קליטה לעובד 16

הצהרה אישית על מחלה מותרת פעמיים בשנה בלבד לעובדים בהסכם קיבוצי או חוזה בכירים, כאשר בכל פעם ניתן להצהיר על יומיים רצופים. ימים אלה מנוכים ממכסת ימי המחלה הצבורים ואינם ניתנים לצבירה ו/או העברה משנה לשנה. ההצהרה תתבצע על גבי טופס הצהרת מחלה. מחלת ילד שנים, זכאי לזקוף ימי היעדרות בשל מחלת ילדו על חשבון מכסת ימי 16 הורה לילד שטרם מלאו לו ימים בשנה, לשני ילדים, זכאי עד 8 המחלה שצבורה לו, על סמך אישור רופא. הורה לילד אחד, זכאי עד ימים. 12 ימים ולשלושה ילדים ומעלה, זכאי עד 10 שנים, זכאי 16 עובד שהוא "הורה יחיד" (כהגדרתו בחוק משפחות חד-הוריות) של ילד שטרם מלאו לו ימים בשנה 20 ימים בשנה להורה יחיד עם שני ילדים ועד 18 ימים בשנה על חשבון ימי מחלת הילד, 16 ל- להורה יחיד עם שלושה ילדים ומעלה. ההיעדרות הנ"ל מנוכות מסך ימי המחלה העומדים לזכות העובד. היעדרות הורה לאדם עם מוגבלות עובד שהוא הורה לאדם עם מוגבלות (לקות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בעטיה מוגבל תפקידו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים), ועבד ימים, או חלקי ימים בשנה של היעדרות בפועל, על חשבון מכסת 18 שנה לפחות במועצה, זכאי לזקוף עד ימי המחלה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתו, לצורך מתן סיוע אישי (ליווי, השגחה וכל סיוע הנדרש ממוגבלותו של הילד, ללא הגבלת גיל הילד עם המוגבלות) שמחייב היעדרות .

אם בן זוגו של העובד הינו שכיר שלא נעדר מכוח זכאותו, או עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו, או אם העובד הינו הורה יחיד או שהאדם עם מוגבלות נמצא ימים נוספים, או חלקי 18 בחזקתו הבלעדית של העובד, זכאי העובד לזקוף עד ימים, של היעדרות מתוך ימי המחלה או ימי החופש הצבורים לו, לפי בחירתו. שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב 52 בנוסף, העובד זכאי להיעדרות של עד היעדרות לאדם עם מוגבלות, בלא ניכוי משכר עבודתו. אם בן זוגו של העובד הינו שכיר שלא נעדר מכוח זכאותו, או עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו, או אם העובד הינו הורה יחיד או שהאדם עם מוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד, זכאי שעות נוספות בשנה בלא ניכוי משכרו. 52 העובד להיעדר עד מחלת הורה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן 6 עובד זכאי לזקוף עד זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה. לידיעתך ימי מחלה בלתי מנוצלים ניתנים לפדיון בעת יציאה לגמלאות, על פי כללים שנים 10 ,וותק של 50 המוגדרים בחוק והסכמים קיבוציים (ובכל מקרה רק לאחר גיל ומעלה וכדו').

2023 // חוברת קליטה לעובד 17

תאונות עבודה . לצרף 211 וטופס ב.ל 250 במקרה של תאונת עבודה, יש להודיע למשאבי אנוש לצורך קבלת טופס ב.ל את כל החומר הרלוונטי (מסמכים מקוריים בלבד) ולהעביר לרכזת הנוכחות אשר תדאג להשלמת הטיפול בתביעה והעברה למוסד לביטוח לאומי להמשך טיפול ומעקב. ככל ותאונת העבודה מוכרת על ידי הביטוח הלאומי- העובד יקבל את דמי התאונה באופן מלא מהמועצה. אם תאונת העבודה לא תוכר- ינוכו ימים אלה מימי המחלה של העובד. שירות מילואים עובד שנקרא לשירות מילואים או לשירות בשעת חירום, ליום אחד או לתקופה ממושכת יותר, חייב להציג מידית את צו הקריאה לממונה הישיר ולהודיעו בדבר תקופת ההיעדרות הצפויה. בתום שירות המילואים, על העובד להמציא למשאבי אנוש אישור על תקופת השירות בפועל, כתנאי לקבלת שכר לתקופה זו. לפירוט זכויות מילואים ובני זוגם ניתן להיכנס לפורטל העובדים בקישור: https://www.menashe.co.il/uploads/n/1703757837.4860.pdf שמחות ואירועים משפחתיים עובד זכאי לימי חופשה נוספים במקרים הבאים: לרגל נישואיו שלושה ימים בסמוך למועד החתונה (יש לצרף הזמנה לחתונה לדו"ח הנוכחות) לרגל נשואי בן/בת- יום אחד ביום החתונה. לרגל הולדת ילד/ה - יום הלידה ע"ח ימי מחלה. עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של אם ילדו; דין היעדרות כמפורט להלן: לעניין שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית וינכו ממכסת ימי החופשה לה זכאי העובד, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום. לעניין שני ימי ההיעדרות הנותרים – כדין היעדרות מפאת מחלה, ימי ההיעדרות אלו יבואו בחשבון במניין ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם. ועד העובדים והמועצה מעניקים שי לרגל אירועי שמחה(לידה, חתונה, חתונת ילד, בר/בת מצווה ילד. ניתן למלא טופס באתר המועצה ולצרף הזמנה לאירוע. אבל ימי אבל על מות קרוב/ה מקרבה ראשונה- אב, אם, בן, בת, אח, אחות, 7 עובד יהודי/נוצרי- זכאות ל בעל או אישה, ידוע/ה בציבור או ילד חורג אשר אומץ כדין- שבעה ימים. ימי אבל על מות קרוב/ה- סבא, סבתא, אם, אב, בעל, אשה, בת, בן, 7 עובד מוסלמי/דרוזי – זכאות ל אח, אחות, נכד/ה, אחיין, אחיינית, דוד, דודה, בן דוד, בת דוד. יש להציג תעודת פטירה.

2023 // חוברת קליטה לעובד 18

פרט ורווחה

מידע לעובדת בהריון או לאחר לידה להלן מידע בנושא זכויותייך בתקופת ההיריון, חופשת הלידה, החל"ת (חופשה ללא תשלום ( וחזרתך לעבודה בתום התקופה. לידיעתך חובה להודיע לאגף משאבי אנוש על הריונך עד החודש החמישי. מהלך ההיריון היעדרות לבדיקות רפואיות: עובדת בהריון רשאית להיעדר ע"ח המעסיק לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ו/או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון- על פי היקף העסקתה. עליך להמציא אישור רפואי על ההיעדרות ולהעבירו לרכזת הנוכחות. מספר שעות ההיעדרות (מעבר למכסת ימי המחלה המאושרת) המותר על פי חוק: שעות; לגבי אישה העובדת פחות ממשרה מלאה, 40 אישה העובדת בהיקף של משרה מלאה זכאית ל- תהיה זכאית באופן יחסי לפי היקף משרתה. שמירת הריון במידה שמצב בריאותך או מצב העובר מחייב שמירת הריון עפ"י החלטה בכתב של רופא נשים – ייתכן מח' שכר תסייע לך בהכנת הטפסים לתביעה שהנך זכאית לקבלת גמלה לשמירת הריון מביטוח לאומי. מול הביטוח הלאומי. החלטת הביטוח הלאומי אינה מידית ולעיתים עוברים מס' חודשים

בטרם קבלת התשובה. בתקופה זו לא ניתן להשתמש בימי מחלה בהוראת הביטוח הלאומי על מנת למנוע כפל תשלומים. ככל והביטוח הלאומי משיב שאינו מאשר שמירת ההריון, עליך לפנות עם התשובה למחלקת שכר ויוזנו לך ימי מחלה בהתאם לצבירה שברשותך. עובדת שעברה הפלה רשאית להיעדר מעבודתה בהתאם לאישור הרפואי שברשותה.

חופשת הלידה עליך לעדכן את אגף משאבי אנוש על תאריך הלידה ופרטי הילוד ולשלוח את אישור הלידה. הנך זכאית 18 שבועות. עבור לידת תאומים 15 לחופשת לידה בת שבועות . המועצה תגיש 21 שבועות ועבור שלישייה עבורך תביעה לדמי לידה בתשלום מהביטוח הלאומי והזכאות לקבלה תיקבע על ידם. ככל והועסקת במועצה מעל שנת עבודה- הנך זכאית שבועות נוספים 11 לשהות בחופשת לידה למשך שבועות). תקופה זו תיחשב 26 ללא תשלום )סה"כ לצבירת הותק אולם לא לצורך חלק מתשלום זכויות סוציאליות.

2023 // חוברת קליטה לעובד 19

חודשים מיום הלידה, ותשהה בחופשה ללא תשלום- 12 לאחר תקופה זו- עובדת רשאית להיעדר עד בתקופה זו ישנו ניתוק מלא של יחסי עובד מעביד ואין צבירה לותק או זכויות וכדו'. על העובדת להודיע חודש ימים מראש על כוונתה לשוב לעבודה. עובד שאשתו ילדה זכאי לחלוק עימה את חופשת הלידה, מתום ששה שבועות לאחר הלידה, ובתנאי שאשתו הסכימה לוותר על יתרת החופשה. יש להסדיר זאת גם מול המוסד לביטוח לאומי. שבועות של הריון זכאית לחופשת לידה כמפורט מעלה. זכאות 22 עובדת שעברה לידה שקטה לאחר לדמי לידה נקבעת על ידי הקריטריונים של הביטוח הלאומי. חופשת הלידה לא תפגע בוותק שלך במקום העבודה. במהלך חופשת הלידה תמשיכי לצבור זכויות סוציאליות המוקנות על פי הוותק במקום העבודה, כמו דמי הבראה, חופשה שנתית, ימי מחלה ופיצויי פיטורים. במידה שהמועצה הפרישה עבורך תשלומים לקופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, או קרן השבועות הראשונים 15 השתלמות, היא תמשיך להפריש את התשלומים גם בעת חופשת הלידה בתשלום ( לחופשת הלידה) המועצה תפריש גם את חלק העובד, כמו בתקופת עבודה רגילה (למרות שאין תשלום שבועות מהלידה, עליך לפנות למח' שכר לתשלום החוב שנוצר. 15 שכר בתקופה זו ) לפיכך בתום התפטרות לצורך טיפול בילד התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה או עד גיל שנה של הילד, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים. כנ"ל לגבי עובדת שקיבלה לאימוץ שנה. יש לציין כי על פי הביטוח הלאומי התפטרות לצורך טיפול בילד אינה מזכה 13 ילד שטרם מלאו לו בחתימת דמי אבטלה מיידית. יש לציין שהמועצה ממילא מפרישה לפיצויי פיטורין את מלוא הסכום. תנאים סוציאליים במהלך חופשת הלידה שבועות מיום הלידה) 15 (האמור מתייחס אך ורק לתקופת החופשה של

2023 // חוברת קליטה לעובד 20

משרת הורה (אם מניקה) עובדת במשרה מלאה, לרבות אם מאמצת שילדה ילד, זכאית להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום וזאת עד שעות 36 לגיל שנה של הילד. שעות עבודתה של אם במשרה מלאה עד שנה אחת לאחר הלידה תהיינה ש"ש. הסכם זה חל גם על 35 , שעות עבודתה של אם במשרה מלאה יהיו 2024 שבועיות. החל מספטמבר עו"ס במשרה מלאה. הטבה זו תקפה גם לעובד שאשתו לא מקבלת הטבה זו במקום עבודתה. עליו להגיש לאגף משאבי אנוש מסמך מהמעסיק של אשתו המאשר זאת. היעדרות בשל טיפולי הפרייה ופריון עובדת העוברת סדרת טיפולים בהפריה חוץ גופי, בין אם באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי, רשאית להיעדר בגין טיפולים אלה עד ארבע סדרות טיפול בשנה:

ימים (בכל אחת מהסדרות) 16 - 14 ימי עבודה 5 • עובדת אשר עובדת ימים (בכל אחת מהסדרות) 20 - 14 ימי עבודה 6 • עובדת אשר עובדת שעות בשנה. 40 • היעדרות של חלקי ימים לצורך טיפולים מותרת עד ימי ההיעדרות ינוכו מצבירת ימי המחלה הצבורים של העובדת. ימים בשנה. 10 לעניין זה לא תעלה על עובד תקופת ההיעדרות של

תוספת מעונות המועסקת במשרה מלאה, זכאית לתשלום תוספת מעונות, בהתאם להסכם הקיבוצי, 5 אם לילדים עד גיל תוספת זו תשולם לך באופן אוטומטי במשכורתך. זכרי כי עליך לעדכן את מח' השכר בהולדת הילד ולהעביר צילום תעודת זהות עם פרטי הילד. תוספת מעונות תשולם רק בגין תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו. כך, למשל, תוספות מעונות לא תשולם בעד תקופה אשר בגינה היית זכאית לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי או לגבי תקופות בהן שהית בחופשה ללא תשלום. תוספת זו תקפה גם לעובד שאשתו לא מקבלת תוספת מעונות במקום עבודתה. עליו להגיש לאגף משאבי אנוש מסמך מהמעסיק של אשתו המאשר זאת.

2023 // חוברת קליטה לעובד 21

תנאי העסקה

דירוג העובד ידורג בהתאם לתפקידו ולהשכלתו, לפי מסלולי הקידום שנקבעו בהסכמים הקיבוציים הארציים ובהתבסס על המסמכים שהמציא עם קליטתו למועצה. קידומו של עובד בדרגה, יתבצע על פי מתח הדרגות שנקבע ומסלולי הקידום לעיסוקים השונים, כולל שהות של פרק זמן המתחייב בכל דרגה ודרגה לפי הסכמי השכר הקיבוציים הארציים. דרגות כל עובד ידורג בהתאם לסולם הדרגות המתאים לדירוג אליו הוא שייך (מנהלי, מח"ר, מהנדסים, עו"ס וכד') ולפי מתח הדרגות המתאים לתפקידו. יכול להתקדם בדרגה במסגרת מסלול הקידום או מתח הדרגות הצמודות למשרתו אם עונה לאחד התנאים הבאים: . שהייה של פרק זמן מינימאלי בדרגה כפי שנקבע במסלולי הקידום- כאשר במרבית המקרים העלייה 1 מתרחשת כל שנתיים. . עמידה בכישורים: השכלה, הכשרה מקצועית, תעודות, רישיונות וכד' כפי שנקבע במסלולי הקידום. 2 . העברה למשרה אחרת, שינויים בתקן, זכיה במכרז וכדו' 3 שנים תוספת 3 . עובד אשר הגיע בתפקידו לדרגה המקסימאלית המתאימה לתפקידו, יוכל לקבל לאחר 4 .)+( שהייה בדרגה . המשמעות היא שדרגתה הראשונית 6-8 לדוג', מזכירת מחלקה נקלטת בדירוג המנהלי במתח דרגות של שנים, עלייה נוספת 3 , ולאחר 8 , לאחר שנתיים נוספות עלייה לדרגה 7 , לאחר שנתיים עליה לדרגה 6 היא . זהו שיא מתח הדרגות לתפקיד זה. 8+ לדרגה עם זאת, בדירוג החינוך המשלים, לא קיים מתח דרגות והדרגה נקבעת על פי השכלה. בדירוג המח"ר והפסיכולוגים, עובדים בעלי תואר שני זכאים לקיצור פז"מ בין הדרגות. וותק במעמד הקליטה עליך לדווח לאגף משאבי אנוש על הניסיון התעסוקתי שצברת, בהתאם לכך תונחה להמציא אישורים מתאימים לצורך קביעת הוותק הרלוונטי עבורך בהתאם לכללים (מעל שליש משרה וכדו'). אישור הוותק צריך לכלול את שם המעסיק, שם העובד ות"ז, תקופת העבודה המדויקת, אחוז המשרה והתפקיד אותו ביצעת- באופן מפורט, על מנת לבחון זיקה לתפקיד הנוכחי. בדירוג המנהלי והחינוך המשלים יוכרו רק ותקים ממקומות עבודה ציבוריים. בדירוגים מקצועיים (מח"ר, הנדסאים וכדו), יוכרו ותקים שנצברו בעבודה מרגע קבלת התואר הראשון/ הדיפלומה, גם ממקומות פרטיים, בהתאם לכללים. עובדים בעלי תואר שני בדירוג המח"ר והפסיכולוגים זכאים לותק מואץ- כל שנת ותק מוכר מסיום התואר השני, תוכר כשנה וחצי, בהתאם לכללים. ותק בעבודה מתעדכן מדי שנה בחודש ינואר בלבד, ולדירוג החינוך המשלים והוראה, בחודש ספטמבר מדי שנה.

2023 // חוברת קליטה לעובד 22

קביעות עובד זמני בדרוגים השונים המועסק במשרה תקנית, יעבור למשרה קבועה לאחר עבודה מלאה בת שנתיים במועצה וזאת לאחר קבלת חוות דעת חיובית של הממונה. בתפקידי סיוע אישי בבתי ספר ובגנים אין אפשרות לקבלת קביעות, זאת בשל האופי הייחודי של תפקיד זה. כמו כן, עובד בחוזה אישי, או במילוי מקום, אינו זכאי לקביעות. קצובת נסיעה עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, בין אם הוא משתמש בתחבורה ציבורית ובין אם הוא משתמש ברכב פרטי או אחר, זכאי לתשלום קצובת נסיעה. קצובת הנסיעה תשולם על פי התעריף הזול ביותר ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה. גובה הקצובה יהיה כפוף לתקרת קצובת הנסיעה המרבית המתעדכנת מעת לעת (הרפורמה בתחבורה הציבורית). קצובת נסיעה הינה על בסיס נוכחות בפועל. עובד אשר ברשותו רכב מועצה, אינו זכאי לתשלום עבור קצובת נסיעה. אחזקת רכב לעובד אשר נאלץ להשתמש ברכבו הפרטי לצורך מילוי תפקידו (ולא לצורך הגעה מביתו למועצה) תאושר אחזקת רכב, על פי מס' הק"מ אותם הוא נוסע. עובד אשר מאושרת לו אחזקת רכב נדרש להגיש מדי שנה למח' שכר רישיון רכב ורישיון נהיגה על שמו בתוקף. ניתן להציג רישיון רכב על שם בן/בת הזוג, בצירוף הצהרה של בן/בת הזוג על כך שהרכב בשימושו הבלעדי של העובד. ק"מ בחודש- זכאי לקבלת החזר בגין ביטוחים ורישיון לרכב, אחת לשנה. יש 500 עובד אשר זכאי למעל להגיש את המסמכים למחלקת שכר בחודש תשלום הביטוחים.

ק"מ נדרש להגיש מדי חודש דו"ח מפורט של מס' הק"מ שנסע והיעדים 501 עובד אשר אושרו לו מעל אליהם נסע. אין לדווח על נסיעות מהבית וחזרה.

עובד שאושרה לו אחזקת רכב נדרש לדווח מדי חודש באפליקציית הנוכחות על מספר הקילומטרים ק"מ- דיווח בשורה אחת, ללא פירוט. 500 שדיווח. הדיווח יעשה כך- עד בשורה אחת כאמור ואת שאר הק"מ, על פי המכסה 500 ק"מ, ידווח על 500 עובד שאושרו לו יותר מ סך הכל, ידווח בצורה מפורטת, לאן נסע וכמה ק"מ. 833 שאושרה אך לא יותר מ

2023 // חוברת קליטה לעובד 23

עבודה בשעות נוספות , ניתנת ע"י הממונה 1951 הוראה לעבודה בשעות נוספות הנה בכפוף לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – הישיר בתיאום עם המנכ"ל ומאושרת על ידו מראש ובכתב בלבד. עבודה בשעות נוספות תאושר לתשלום רק אחרי שהעובד מילא את מכסת שעות העבודה הרגילות. עבור עבודה בשעות נוספות תשולם לעובד עבור שתי השעות הנוספות לאחר יום העבודה הרגיל, ותוספת 125% במשרה מלאה תוספת שכר בשיעור של עבור השעה השלישית ומעלה. לעובד במשרה חלקית תשולם תוספת השלמת שעות עבודה עד 150% של והיתר לפי כללי התשלום לעובד במשרה מלאה. 100% משרה מלאה לפי שעות כוננות עובד הנדרש ע"י הממונה הישיר, באישור מנכ"ל, להימצא בכוננות בביתו בשל צרכי העבודה, אחרי שעות העבודה, יקבל תשלום עבור הכוננות עפ"י הנוהל הקיים ברשות. כוננות לא תשולם לעובדים הנמצאים בחופשה או במחלה.(למעט לעוס"ים בחופשה מרוכזת). תשלום התוספת עבור כוננות אינו נחשב כחלק מן ,או לעניין כל הטבת פרישה 1970 המשכורת לעניין חוק שירות המדינה גמלאות [נוסח משולב], התש"ל – אחרת ו/או לעניין פיצויי פיטורין, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי החל על אותו עובד ועל אותו עניין. שעות כוננות ביום, 5 דיווח הכוננות ייעשה באפליקציית הנוכחות. אנו ממליצים שלא לדווח על יותר מ מערך השעה. 2/3 וזאת מכיוון שערך שעת הכוננות יורד ל קריאת פתע עובד, שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לפתע לחזור לעבודתו אחרי הפסקה של שעה אחת לפחות, מקבל תשלום כמקובל בעד השעות הנוספות בהן עבד. התשלום לא יהיה פחות מאשר בעד ארבע שעות שעות, לא יהיה התשלום הניתן לו בעדן פחות מהתמורה 4 עבודה רגילות. הועסק עובד בקריאת פתע יותר מ בעד יום עבודה מלא. עובד המקבל שעות נוספות על פי מכסה המוסכמת מראש, תחשבנה השעות בהן עבד למעשה בעת קריאת פתע כחלק מסך כל מספר השעות הנוספות שעבד בחודש.

2023 // חוברת קליטה לעובד 24

תשלומי הבראה וביגוד

קצובת הבראה ימים תהיה לפי סה"כ מספר שנות עבודתו של 13 ועד 9 זכאותו של עובד לקצובת הבראה מודרגת של העובד ובהתאם להסכמים הקיבוציים. החישוב לתשלום דמי הבראה נעשה על פי ותק, בהתאם לדרגה ובכפוף לאחוז המשרה ומס' חודשי העבודה בשנת המס. מכסת ימי ההבראה היא:

מספר ימי הבראה

סה״כ שנות עבודה

ימים לשנה 9

שנים ראשונות 10

ימים לשנה 10

שנות עבודה 11-15

ימים לשנה 11

שנות עבודה 16-19

ימים לשנה 12

שנות עבודה 20-25

ימים לשנה 13

שנות עבודה ומעלה 25

לצורך חישוב ימי ההבראה אנו כוללים בחישוב שנות העבודה גם את שנות השירות בצה"ל וכן ותק ממקומות עבודה פרטיים. המפורט לעיל אינו חל על דירוג עובדי הוראה ודירוג עובדים סוציאליים. העובד נדרש לשלוח למשאבי אנוש את אישור "תקופות ביטוח ומעסיקים" מיד עם תחילת העסקתו (נמצא באתר של ביטוח לאומי). קצובת ההבראה משולמת מדי שנה במשכורת חודש יוני, בגין שנת המס הקודמת. דמי ביגוד חישוב רמת התשלום הביגוד הוא לפי תפקיד, דרגה, ותק, חלקיות משרה ועל פי ההסכמים הקיבוציים. דמי הביגוד משולמים אחת לשנה, במשכורת חודש יולי בגין שנת המס הקודמת. מס ארגון / דמי טיפול מקצועי עפ"י ההסכם הקיבוצי מחויבים כל העובדים ששכרם משולם בהתאם לדירוג ולדרגה, בתשלום דמי טיפול מקצועי להסתדרות העובדים החדשה. עובדים שאינם חברים בהסתדרות החדשה ישלמו דמי חבר בשיעור . עובדים המעוניינים להיות חברי הסתדרות, נדרשים לחתום על טופס הצטרפות וינוכה משכרם 0.80% של .0.95% דמי חבר בשיעור של

2023 // חוברת קליטה לעובד 25

אגודות מקצועיות לעובד המועסק על פי הסכם קיבוצי ישנה זכאות לחברות בעמותות מקצועיות, בהתאם לדירוג שלו (מנהלי, ח. משלים, עו"ס וכדו') חברות זו היא זכות שהוקנתה לעובד על פי ההסכם הקיבוצי והמעסיק הוא זה שנושא בתשלום דמי החבר השנתיים. המטרה הינה לאפשר לעובדים ללמוד ולהרחיב את השכלתם ובכך לפתוח להם פתח להתקדם במקום העבודה ולשפר את איכות חייהם. המועצה מעבירה מדי שנה בחודש ינואר את התשלום בגין הזכאות על פי היקף המשרה של השנה הקודמת. לעובדים בדירוג המנהלי והחינוך המשלים- הזכאויות מועברות לעמותות לקידום מקצועי "שחר און". . / https :/ /www.amitnet.co.il לינק לעמותת שחר און: לעובדים בדירוגים מקצועיים, התשלום בגין הזכאות משולם בשכר, בד"כ במשכורת אוקטובר. ניתן לבקש שנים נוספות. 3 מבעוד מועד להפריש לשחר און אך הדבר כרוך בהתחייבות לבצע העברת הכספים במשך בדירוג העובדים הסוציאליים, מופרשת זכאות אחת לעמותה לקידום העו"ס וזכאות לעמותה אחת לבחירת העובד- באחריות העובד לעדכן להיכן.

מועדון הטבות לעובד "מועדון שלך"- מועדון הטבות לרווחת עובדי הרשויות. המועדון קם מתוך מטרה לפעול בכל תחומי החיים של העובדים, להשיג עבורם מחירים ייחודיים ומוזלים בתרבות, נופש פנאי וצרכנות. כל עמית שדמי החבר השנתיים הועברו בגינו זכאי לפעול במסגרת המועדון וזאת באמצעות כרטיס חבר מגנטי עם קוד אישי, שאמצעותו הוא זכאי לפרוק את ההטבות במגוון התחומים שמציע המועדון. לינק לאתר / https :// www.yours.co.il "מועדון שלך": חודשים 3 הזכאות מועברת בחודש מאי מדי שנה, בגין השנה העוקבת- וזאת לעובדים אשר להם ותק של . 2023 הועברו זכאויות לעובדים, עבור שנת 2022 במעמד העברת הזכאות. כלומר, בחודש מאי הזכאות ניתנת לדירוגים מינהלי, מח"ר, עו"ס והחינוך המשלים בלבד. עובדים אשר אינם זכאים למועדון , הסכום מתעדכן מדי שנה) על מנת לקבל את ₪ 422 ומעוניינים שינוכה משכרם סכום ההשתתפות (כ המועדון, נדרשים להעביר למחלקת שכר בקשה בכתב לפני משכורת חודש מאי - בכל שנה.

2023 // חוברת קליטה לעובד 26

חיסכון פנסיוני במסגרת תנאי העסקתך במועצה, יופרשו עבורך כספים לצורך חיסכון פנסיוני. המועצה מפרישה את הכספים לקרן הפנסיה אשר תבחר במעמד קליטתך. במעמד זה עליך למסור את פרטי הקרן/ביטוח מנהלים או הביטוח ומספר העמית שלך, פרטי הבנק להעברה, מספר הקופה באוצר ופרטי איש הקשר. לידיעתך-אחוזי ההפרשה במועצה גבוהים מפנסיית החובה וזאת בהתאם להסכמים הקיבוציים. כמו כן יופרשו כספים לקרן הפנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת (שעות נוספות וכוננות) וכן לקופת גמל בגין רכיבי החזר הוצאות (לדוג', אחזקת רכב, נסיעות וכדו'). ככל שלא יעדכן העובד לאן ברצונו להעביר את הכספים תיפתח עבורו קרן ברירת המחדל. קרן השתלמות עובדי הדירוג המנהלי והחינוך המשלים זכאים להפרשות לקרן השתלמות בתום שנת עבודה במועצה. באחריות העובד לבחור קרן השתלמות ולשלוח את טפסי ההצטרפות למדור שכר. אם לא תיבחר קרן השתלמות על ידי העובד- תיבחר ברירת המחדל. עובדי הדירוגים האחרים זכאים לקרן השתלמות עם תחילת העבודה. להלן אחוזי הניכויים:

קרן פנסיה בגין רכיבי עבודה נוספת (ככל ומאושרת)

קרן השתלמות (בהתאם לזכאות)

קופת גמל בגין החזר הוצאות

קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים

2.5%

5%

מהשכר 7%

מהשכר 7%

חלק העובד

7.5%

5%

מהשכר 7.5%

מהשכר 7.5%

חלק המעסיק

מהשכר 6%

מהשכר 8.33%

פיצויים

2023 // חוברת קליטה לעובד 27

השתלמות גמול השתלמות הינו תוספת שכר הניתנת לעובד בעבור לימודים בתחום הרחב של עיסוקו, בכפוף לאישור ועדות הגמול הייעודיות. טפסי הבקשה הנדרשים מצויים באתר הסתדרות המעוף או ההסתדרויות השונות. להלן התנאים הנדרשים להגשת בקשה לאישור גמול השתלמות לגבי דרוג מנהלי: לפחות בדרוג המנהלי. 6 . דרגה 1 שנות לימוד. 10 . תעודה המעידה על סיום של לפחות 2 . צבירת סך שעות השתלמות עפ"י ותק בעבודה בהתאם לטבלה שלהלן: 3 עובד זכאי לקבל גמול השתלמות בגין תואר. חובה להגיש קורסים שהסתיימו בתוך תקופה של חמש השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה. למידע נוסף ו/או קבלת סיוע בהגשת בקשת גמול ההשתלמות ניתן לפנות לרכזת משאבי אנוש או לועד העובדים. יש לציין כי גמול ההשתלמות מתקזז עם הרכיב "תוספת על פי חוק" שמופיעה בתלוש.

שעות ההשתלמות הנדרשות

מס׳ שנות הותק בתחום העיסוק/המקצוע

1,200

עד שנה

1,100

עד שנתיים

1,000

שנים 4 עד

900

שנים 6 עד

800

שנים 8 עד

700

שנים 10 עד

600

שנים 12 עד

500

שנים ומעלה 12 מ-

2023 // חוברת קליטה לעובד 28

רווחת העובד

טיפול ברווחת הפרט במשאבי אנוש תמצא אוזן קשבת ועזרה מקצועית בתחומים שונים ותוכל לקבל סיוע בנוגע לזכויותיך כתוצאה מאירועים שקורים לך ולבני משפחתך, תוך שמירה קפדנית על סודיות. פעילות חברתית פעילות חברתית לעובדים מתקיימת לאורך השנה, בחגים ומועדים נוספים, במסגרת כלל המועצה ובמסגרות מחלקתיות. פעילות זו כוללת ימי השתלמות, סדנאות העצמה ועוד. השתלמויות והדרכה המועצה רואה בהשקעה בידע המקצועי כלי בעל חשיבות רבה בפיתוח המשאב האנושי ומעודדת יציאת עובדיה למגוון השתלמויות מקצועיות. המועצה עובדת על מנת להגדיר נוהל יציאה להשתלמויות המפרט את כל הזכאויות של העובדים בנושא זה. לבירורים נוספים בנושא זה יש לפנות למשאבי אנוש.

שי לחג ובאירועים מיוחדים המועצה מעניקה לעובדיה, בשיתוף ועד העובדים שי לחג בראש השנה ובפסח ובאירועים אישיים מיוחדים (יום הולדת, לידות, בר/בת מצווה). יש להגיש בקשה לועד העובדים. עובד מצטיין אחת לשנה, בוחרת המועצה את עובדיה המצטיינים, הבחירה נעשית בהתאם לכללי המועצה, בשיתוף עובדי המועצה. בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה, מקבלים העובדים המצטיינים שי ותעודה. סיום העסקה סיום העסקה של עובדי מועצה מסווג בשלוש קטגוריות עיקריות: פיטורים, התפטרות ופרישה לגמלאות.

פיטורים 5 שנים, זכאי לחודש הודעה מוקדמת, מעל 5 עובד שפוטר והועסק ברשות המקומית משנה ועד שנים זכאי לחודשיים הודעה מוקדמת. עבד פחות משנה, בהתאם לחוק הודעה מוקדמת. פיצויי הפיטורין מופרשים מראש באופן מלא לקרן הפנסיה.

2023 // חוברת קליטה לעובד 29

התפטרות עובד שמעוניין לסיים העסקתו, יודיע על כך בכתב למנהלו הישיר, עם העתק למשאבי אנוש, כולל תאריך סיום העסקתו. עובד במקרה זה מחויב גם כן למתן הודעה מוקדמת, בהתאם לחוק/חוקת העבודה. במידה שלא ניתנה הודעה מוקדמת ע"י העובד, ימים אלה יקוזזו משכרו האחרון. חשוב לציין כי מכיוון שפיצויי הפיטורין הופרשו מראש לקרן הפנסיה, גם עובד שמתפטר יקבל את מלוא כספי הפיצויים. פרישה לגמלאות אגף משאבי אנוש יעביר למנהלים מדי שנה רשימה של עובדים שהם פורשים פוטנציאליים. ככל ועובד מעוניין לפרוש עליו לעדכן את המנהל ואת משאבי אנוש על כך. לקבלת מידע וסימולציה בעניין אחוזי צבירה(לעובדים בפנסי תקציבית), שכר פנסיוני, המרה של ימי חופשה/מחלה - יש לפנות אל מח' השכר, ומעוניין להאריך את שירותו 67 שלושה חודשים לפחות לפני מועד הפרישה. עובד שהגיע לגיל פרישה במועצה נדרש להגיש בקשה למנהל הישיר בצירוף חוו"ד מרופא משפחה על כשירות רפואית להמשיך בתפקיד. ההחלטה על הארכת השירות תתקבל על ידי ראש המועצה לאחר המלצה של הועדה להארכת שירות.

אנו מאחלות לך כי עבודתך במועצה תהיה מלווה תמיד בעניין ותאפשר לעצמך מיצוי מלא של לסיום: הפוטנציאל והכישורים המקצועיים והאישיים שלך. מוזמנ/ת להיות בקשר!

אגף משאבי אנוש:

דואל אלקטרוני

טלפון

שם

תפקיד

maors@menashe.co.il

04-6187752

מאור שושן

מנהלת מש״א

reuts@menashe.co.il

04-6177332

סגל רעות

רכזת משאבי אנוש

shimritb@menashe.co.il

04-6187749

שימרית בן סימון

חשבת שכר

efratg@menashe.co.il

04-6177319

אפרת גלאור

רכזת נוכחות עובדים

2023 // חוברת קליטה לעובד 30

Made with FlippingBook Learn more on our blog