מועצה אזורית מנשה - חוברת קליטה לעובד

עובד/ת יקר/ה, שמחים אנו לקבל אותך למשפחת המועצה האזורית מנשה. מצורפת עבורך חוברת מידע והנחיות, המפרטת את המלצתנו להשתלבות מהירה וחלקה במערכת העובדים של המועצה. תפקידה העיקרי של המועצה הוא מתן שירותים ברמה גבוהה לתושבי המועצה במגוון רחב של תחומים, הקשורים לחיי היום יום ולעתידם ועתיד ילדיהם של תושבינו דרך מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. כעובד/ת המועצה תושבי המועצה רואים בך ובכל עובדת את פני המועצה. ככל שנתייחס לתושב/ת ו/או לנושא בו הינך פועל/ת בצורה מכובדת ורצינית ונציג את הדברים באופן ראוי ומכובד. גם אם לא תמיד לפי ציפיות התושב/ת, כך יבינו ויכבדו את המועצה ועובדיה. במועצות אזוריות מתקיים שלטון דו רובדי: רובד אחד הוא המועצה האזורית ורובד שני הוא הישוב עצמו. בכל ישוב וישוב במועצה נבחר ע"י התושבים ועד מקומי בכדי שייצגם ויספק להם חלק מהשירותים על פי הסכם שנערך בין המועצה והישוב, לפיו חלק מהשירותים לתושבים ניתן ע"י המועצה וחלק על ידי ועד הישוב. כעובדי מועצה עלינו לשתף פעולה ולכבד את יו"ר ועדי הישובים ובמידת הצורך לתאם עמם פעולות ונשואים הנוגעים לתושבי הישוב אותו הם מייצגים. המועצה כפופה בפעילותה לחוקים ותקנות הנוגעים לשלטון המקומי כמו גם בכל הקשור לתנאי העבודה ולשכר בתפקידים השונים. אנו משתדלים לסייע לעובדים במידת הצורך ולעודד מסירות ומקצועיות על פי האפשרויות והכללים החלים עלינו כשלטון מקומי. אני עומד לרשותך בכל עת לשאלות ולסיוע בהקשר לקידום ופיתוח השירות לתושבי המועצה ומאחל לך השתלבות מהירה במערכות העובדים של המועצה, פעילות מוצלחת במסגרת תפקידך ולא פחות חשוב- הנאה רבה מעשייתך ופועלך במסגרת המועצה.

בברכה, אילן שדה ראש המועצה

עובד/ת יקר/ה! ברוכים הבאים למשפחת מנשה. בחוברת זו איגדנו עבורך את כלל המידע על המועצה ואת עיקרי הנהלים (הזכויות והחובות) של העובדים במועצה. אני מאמין כי הכוח המניע את הארגון הינו המשאב האנושי. תפקידנו כמשרתי ציבור, הינו לתת שירות יעיל, מקצועי ומהיר לתושבי המועצה, המבוסס על מטרות וחזון המועצה. הצלחתנו תימדד לאורך זמן בהצלחת הישובים במועצתנו ובפריחתה ושגשוגה של המועצה. אנו תקווה כי תימצא/י במועצה מקום טוב הדואג לעובדיו, הנותן לכל עובידם להתפתח, להתקדם ובמהרה תהיה לך המועצה בית שני. אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקידך וקליטה מהירה וטובה. חגי פלמר מנכ"ל המועצה

2023 // חוברת קליטה לעובד 3

Made with FlippingBook Learn more on our blog