פסטיבל חלב ודבש - שבועות בעמק יזרעאל 2019

בואו, יהיה פסטיבל ו י

גם השנה, מפעל הפיס מקדם מיזמי תרבות ברשויות מקומיות, תומך באמנים ומסייע ליצירה איכותית להגיע לקהל ברחבי הארץ. ו, י י גם השנה, מפעל הפיס מקדם מיזמי תרבות ברשויות מקומיות, להגיע לקהל ברחבי הארץ. תומך באמנים ומסייע ליצ רה איכותי

"פיס בתרבות" | pais.co.il

"פיס בתרבות" | pais.co.il

Made with FlippingBook flipbook maker