מה חדש במשקי הדרום - גיליון 69

אני מבקש לנצל במה זו ולבקש מכם המשקים להפגין לויאליות ומנהג בעלים, לעשות את המאמץ הנדרש ולרכז את רכש התשומות שלכם באמבר. מאמץ זה חשוב מאוד ויחזק את יכולת של אמבר להתמודד עם התחרות הגדולה בשוק ו עם האתגרים הגדולים שלפתחה. אמבר מודעת לכך שמאמץ זה של הבעלים חייב להיות בצמוד לאטרקטיביות שהיא צריכה להפגין בשירות, באיכות ובמחיר .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online