מה חדש במשקי הדרום - גיליון 69

רפת ישראל

כפי שדיווחנו בגיליון הקודם, משקי הדרום תומכת ומעודדת את המשקים להצטרף לתאגיד יצרני החלב "רפת ישראל". נציגינו השתתפו בהנהלות רבות של משקי הארגון בהן הצגנו את מטרותיו, עקרונותיו ומתווה ההפעלה של התאגיד. במקביל, התאגיד נמצא "בישורת האחרונה" לקראת הקמתו כאשר נציגיו (יחד עם נציגי הארגונים האזוריים) השתתפו בכ 200 הנהלות משקים להצגת עקרונו תיו. אני שמח לעדכן ש נכון להיום רובן המכריע של הרפתות נתנו את הסכמתן להצטרפות לאגודה. משקים אחרונים שעדיין לא קיימו דיון פנימי בנושא ומבקשים שנציגי הארגון ישתתפו בפגישות הנהלה בנושא, נא עדכנו את מזכירות הארגון לתאום הגעתנו. כולנו תקווה שהסכם החלב שנחתם ע"י שרי הממשלה יועבר בחקיקה מסודרת , כך שבשנים הקרובות ימשיך ענף החלב להיות ענף מת וכנן תחת משטר מכסות מסודר. ככל שאכן כך יקרה, תפקידו העיקרי של התאגיד יתייתר לתקופת ההסכם וסביר שהוא "יונח על המדף" תוך מוכנות להפעלה במידת הצורך.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online