מה חדש במשקי הדרום - גיליון 69

צוות קרקעות לאחר שנת הקפאה (בגלל מגפת הקורונה) מחדשת רמ"י את פעילותה בנושא חידו ש הסכמי חכירה זמניים לאדמה חקלאית. צוות הקרקעות המשותף של משקי הדרום והתנועה הקיבוצית נפגש להתנעת המהלך, מתוך התובנה שגריעת קרקעות חקלאיות בחכירה זמנית מהקיבוצים, היא תופעה מתרחבת ומסוכנת. ביישובי משקי הדרום, מוגדרים למעלה מ 43,000 דונם כאדמה חקלאית בחכי רה זמנית וחלקם בסכנת גריעה. היות ובסוף אוגוסט שנה זו, עומדים לפקוע מרבית הסכמי החכירה בקיבוצים, גובשו ההמלצות הבאות: 1 . על המשקים להגיש לרמ"י עד 15 במאי את בקשותיהם להמשך חכירת הקרקעות הזמניות (כולל אדמות שנגרעו בעבר). 2 . הצוות ממליץ למשקים להכין ולהגיש גם בקשות "לעיבוד יעיל", המאריך את תקופת החכירה ל 21 שנים.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online