מה חדש במשקי הדרום - גיליון 69

שוב, זה המקום להדגיש – עלינו לאחד שורות במניעת קשרי מסחר עם "קבלנים - חקלאים" שקיבלו את אדמותינו, שעיבדנו והשבחנו במשך עשרות שנים. אנחנו במשקי הדרום נמשיך ללוות את הנ ושא מקרוב ולסייע ככל הניתן (סיכום הפגישה נשלח לכל המשקים).

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online