מה חדש במשקי הדרום - גיליון 69

המלחמה על המים לנוכח הצעת רשות המים למתווה תעריפי מים חדשים לחקלאות (עפ"י דו"ח שמרת), נערך כנס חירום להסברה והערכות, בחסות התאחדות חקלאי ישראל ומים לישראל. גיורא שחם, מנכ"ל רשות המים, הסביר את המתווה הצפוי למחירי המים לחקלאות והגדיר שעיקר הבעיה איננו המחסור במים, אלא הב עיה היא החקלאות. מולו התייצבו כל ראשי הארגונים החקלאיים באמירה ברורה: ללא שיתוף החקלאים וגיבוש הסכמות – לא יהיה הסכם. עליית תעריפי כל סוגי המים לחקלאות, משפיעה ואף מבטלת את האפשרות לגידול רבים מהגידולים. הנושא שעל הפרק איננו רק המים, הנושא הוא החקלאות במד ינת ישראל, שאיננה יכולה לשאת ואיננה צריכה לשאת בעלויות תשתיות המים (כפי שנוסעי הרכבת וצרכני החשמל אינם נושאים בעלויות הקמת התשתיות הלאומיות). דרישתנו מהמדינה להכין תכנית לאומית רב שנתית לטווח ארוך שתעמיד את החקלאות בסדר העדיפות הראוי לה . לצורך כך צריכה כמובן לקום ממשלה יציבה, מחויבת ומתפקדת..

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online