מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

מחלקת ספורט

מחלקתהספורטמקדמתפעילויותספורט ואורח במסגרת זו המחלקה מפעילה קבוצות Æ חיים בריא וכן ¨ ספורט השגיות בתחומי הכדורסל והטניס מנעד פעילויות ספורט עם צוות מאמנים מקצועי ¨ אומנויות לחימה ¨ י ' צ ≠ טאי ¨ קידס ≠ ה ' כמו נינג Æ כדורעף וכדורשת ¨ כדורסל מקיימת פעילות ספורט קהילתית כמו ¨ בנוסף ¨ עפיפוניאדה ¨ מירוץ כפר ורדים ¨ צעדת כפר ורדים Æ מירוץ הלפיד ואולסטאר לבוגרי ענף הכדורסל

msport@k ≠ vradim Æ org Æ il ∞µ∞≠∏≤±≥∑∑¥ שי מינסטר : לפרטים

Made with FlippingBook Ebook Creator