מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

פעילויות למבוגרים – מ " של

המרכז הקהילתי מקדם פעילות התנדבותית ומאגד את מבית ® שירות לאומי למבוגר © מ " המתנדבים בתנועת של ª סים " החברה למתנ Æ העשרה וטיפוח המתנדבים ¨ ליווי ¨ תוך הקפדה על ביטוח ¨ זאת : להלן היוזמות המובלות על ידי התושבים המתנדבים

Made with FlippingBook Ebook Creator