מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

הספריה הציבורית

Æ הינה מרכז חינוכי ותרבותי המוביל למידה לאורך החיים ¨ ש מיכל נוי " ספריית כפר ורדים ע ומעניקה שירותים ¨ בו היא ממוקמת " קשת " ס היסודי " הספריה פתוחה לכלל הקהילה ולבי סרטים ומאגרי ¨ כתבי עת ¨ השאלת ספרים מודפסים ודיגיטליים לקריאה ולהאזנה : כגון תיאטרון ¨ סדנאות לנוער ¨ סדנאות כתיבה ¨ פעילויות תרבות כגון מפגשי סופר ¨ כן ≠ כמו Æ מידע Æ סיפור ותערוכות מתחלפות בגלריית האמנות ±µ : ∞∞≠±∏ : ∞∞ בין השעות ' ה ¨ ' ד ¨ ' ב ¨ ' ימים א : שעות פתיחה לקהל הרחב Æ לילדי בית הספר שעות פתיחה בבוקר Æ® י הנחיות משרד הבריאות " כניסה עפ ©

פעילויות נוספות מתפרסמות באופן שוטף, ייתכנו שינויים, כל הפעילויות עפ"י הנחיות משרד הבריאות. ניתן להצטרף כמנוי הספרייה באופן דיגיטלי, ולהתעדכן בכל הפרטים: פייסבוק, אינסטגרם www.vradim-lib.org.il באתר הספרייה 04-9972662 או בטלפון sifriya1@kfarvradim.co.il ניתן לפנות אלינו במייל

sifriya@kfarvradim Æ co Æ il אבלס ≠ מנהלת הספריה נטע סט

Made with FlippingBook Ebook Creator