מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

מרכז קהילתי כפר ורדים

יעוד וחזון

¨ לחבר בין אנשים ¨ לתרום לפיתוח קהילה חזקה וסולידרית בכפר ורדים : ייעוד המרכז הקהילתי Æ לחבור לתושבים במימוש חלומות קהילתיים ולהעניק מענים מגוונים לצרכים בעולם הפנאי העצמת הפרט ¨ הובלה ופיתוח עשייה חברתית קהילתית לקידום פעילויות הפנאי : החזון שלנו יזמות ¨ מעורבות ¨ תוך שיתוף תושבים לקידום ערבות הדדית ¨ והקהילה ביישוב ובאזור הגליל Æ נגישות ויצירה ¨ התחדשות ¨ ומצוינות ומתוך פתיחות לאור הייעוד והחזון פועל המרכז הקהילתי במגוון תחומים עם ולמען קהלי יעד שונים במספר ומאידך גיסא הוא בית לפיתוח ¨ מוקדים ביישוב כדי לפתח ולהעניק מענה איכותי מחד גיסא השירותים והפעולות של המרכז הקהילתי ¨ כלל התכניות Æ ולביצוע יוזמות חברתיות וקהילתיות נובעים מצורכי התושבים במסגרת תפיסת עולם כוללת המכוונת לשיפור איכות החיים במטרה Æ לחזק ולבנות קהילה

Made with FlippingBook Ebook Creator