ההצלחה פנים רבות לה - עובדים ומנהלים מצטיינים לשנת 2015

הפנים של ההצלחה – קצין ביטחון

' הגב מיכל קלה בן חמו הקימה את אגף החירום במשרד . , כידוע מדובר באגף חדש במשרד אשר אחראי על תכלול וקביעת סדרי עדיפויות של שבע רשויות ייעודיות ( מספר הרשויות לחירום הגדול ביותר מבין משרדי הממשלה .) מיכל מנהלת את המשימות ביד . רמה בהובלתה קידמה רבות את מוכנותו והיערכותו של המשרד , דבר שלא נעשה קודם לכן .

העובדת מקיימת את מטלותיה ביד רמה ועומדת ביישום תכניות העבודה ומעבר להן , מייצגת את המשרד ברמה הלאומית בתחום .

מנהלת אגף א ' הערכות לשעת חירום

מיכל מובילה עבודת מטה לצמצום פערים ונושאים לאומיים אשר לא , טופלו במשרד בפרט ובמדינה בכלל : כגון , הקמת רשות ציוד מכני הנדסי

, קיצון ובמסגרת

עודף למשק האזרחי , תרחיש ייחוס למזג אויר

) ה"צמ(

, זאת תקן בינלאומי לפיזור מלח בכבישי הארץ .

מיכל שותפה לקידום פערים וחסמים לאומיים במטרה לשפר את הערכות ומוכנות המשרד על כלל רשויותיו , שבע רשויות ייעודיות , בתיאום עם כלל גופי החירום ומשרדי הממשלה השונים . למיכל יחסי עבודה מקצועיים וטובים עם כלל גופי הביטחון והחירום המסייעים לקידום המוכנות וההערכות . למיכל יתרונות ייחודיים . אישיותה והכרותה עם התחום מסייעים רבות למשרד בכלל ולתחום החירום בפרט . מיכל מוערכת על ידי השותפים למקצוע . כל זאת נעשה בנועם , הליכות בצניעות וביחסי אנוש מעולים עם אנשי המקצוע בסביבת העבודה ובכלל .

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

Made with FlippingBook flipbook maker