ההצלחה פנים רבות לה - עובדים ומנהלים מצטיינים לשנת 2015

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

מר יאיר בונן יוזם ולוקח על עצמו משימות חדשות מעבר למחויבותו לעבודתו ביחידת הפיקוח כך . , למשל יאיר לקח על עצמו את נושא הקמת חדרי המצב שנפתחים לעיתים במסגרות שונות . יאיר מלווה עובדים מפתיחת חדר המצב ועד סגירתו והתמקצע בתחום . יאיר מנהל ומכשיר שוטרים המסייעים לעבודת הרשות בעניינים שונים . במסגרת תפקידו עובד יאיר מול גורמים ממשלתיים כמו משטרת ישראל ומשרד התיירות . יאיר מדריך ומלמד אותם בכל הנוגע לעבודת הפיקוח על התחבורה הציבורית . , כן כמו יאיר מסייע בהכשרה ובדיקת נהגי אוטובוס בתחילת עבודתם באשכולות חדשים .

רכז בכיר חקירות ופיקוח

צ"תח

2015 .

על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת

Made with FlippingBook flipbook maker