ההצלחה פנים רבות לה - עובדים ומנהלים מצטיינים לשנת 2015

הפנים של ההצלחה – הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

מר דוד יוסף הינו מנהל מסור המבצע את עבודתו במקצועיות רבה , תוך אכפתיות ומוטיבציה גבוהה . בתוקף תפקידו הנוכחי קידם משמעותית את מערך הבקרה והפיקוח על התחבורה הציבורית . דוד משמש דוגמה למנהל מסור ואיכותי . במסגרת תפקידו מנהל דוד את מכלול פעילויות האגף ובתוך כך בקרה תפעולית על באוטובוסים , על אכיפה , מנהלית על יחידת הפיקוח והחקירות על , ניהול צוות פניות הציבור ועל מערך הבקרה של תאגידי מוניות השירות . , כמו כן אמון דוד על מערך האבטחה של הרכבת הקלה ועל יחידות המשטרה . על כל זה נבחר לעובד מצטיין לשנת 2015 .

מנהל אגף 'א פיקוח בקרה ורמת שירות

צ"תח מפעילי

Made with FlippingBook flipbook maker