ההצלחה פנים רבות לה - עובדים ומנהלים מצטיינים לשנת 2015

הפנים של ההצלחה – משרד הרישוי מחוז חיפה והצפון

' הגב קלרה סלמן קשובה לכל עובד ועובד ושוקדת על מתן פתרונות לכל בעיה גם מעבר לשעות עבודתה . קלרה מקפידה לשמור על קשר צמוד עם גמלאי המשרד . קלרה מהווה דוגמה לחריצות , אכפתיות ונאמנות למערכת . קלרה מקצועית בתחומה , רגישה כלפי כל עובד ועובדת , , מסורה אחראית ובעלת מוטיבציה גבוהה . קלרה ערנית לסביבה , חיה את המתרחש , במחוז מהווה משענת כחברה ה תומכת בעובדים וזאת מעבר לתחומי אחריותה .

מרכזת אמרכלות

2015 .

על כל זה נבחרה לעובדת מצטיינת לשנת

Made with FlippingBook flipbook maker