היכל התיאטרון במוצקין - מתרגשים לראותכם - חוברת מידע ומנויים - דצמבר 2023