קייטנות ואירועי קיץ - קרית ביאליק - 2023

אדם - קהילה - חברה

קייטנות ואירועי קיץ 2023

תושבים יקרים,

.2023 בגאווה רבה אנו מציגים את חוברת הקייטנות והאירועים לקיץ בחוברת, תמצאו מגוון רחב של קייטנות לילדי גן ועד כיתה ד'. בתמיכת העיריה והעומד בראשה מר אלי דוקורסקי ועבור תושבי העיר קריית ביאליק בלבד, מוצעות קייטנות ציבוריות מסובסדות לצד קייטנות נושא ייחודיות. בקיץ הקרוב ויותר מבכל שנה קודמת, נקיים עשרות אירועים ללא עלות או במחיר סימלי בשלוחות השונות ובגנים הציבוריים ברחבי העיר. מנהלי השלוחות והתחומים עמלו רבות על מנת לאפשר לכל אחת ואחד להשתתף בפעילות איכותית בסביבה הקרובה לביתו.

בואו והצטרפו לחוויית קיץ ברשת המתנ"סים.

בברכת קיץ מוצלח

אילן חכמו מנהל כללי

עמירם מסס יו"ר דירקטוריון

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 2

קייטנות לילדי הגנים

מחזור א'

02.07.2023-20.07.2023

החופש הגדול

החופש הגדול

צהרון + קייטנה

קייטנה

02.07.2023-20.07.2023 מועד הקייטנה: 07:30-17:00 שעות הפעילות: ₪ 1,000 מחיר: גני הילדים – רשימה מסודרת מופיעה מוקדי הקייטנות: באתר הרשת. פעילויות חווייתיות ומעשירות, מגוון חוגים, תוכן הקייטנה: סדנאות יצירה והקניית מיומנויות חברתיות. ארוחת צהריים חמה ומזינה.

02.07.2023-20.07.2023 מועד הקייטנה: 07:30-13:00 שעות הפעילות: ₪ 300 מחיר: גני הילדים – רשימה מסודרת מופיעה מוקדי הקייטנות: באתר הרשת. פעילויות חווייתיות ומעשירות, מגוון חוגים, תוכן הקייטנה: סדנאות יצירה והקניית מיומנויות חברתיות.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

* קייטנה ציבורית. סל השירותים נבנה בהתאם להנחיות חוק הקייטנות. * פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות 20.06.23 במספר הנרשמים. * סגירת הרשמה * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח.

3 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

קייטנות לילדי הגנים

מחזור ב' 23.07.2023-10.08.2023

המסע מרעיון לסיפור קייטנת פֹֹה – ספורים

המסע מרעיון לסיפור קייטנת פֹֹה – ספורים

צהרון + קייטנה

קייטנה

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 07:30-17:00 שעות הפעילות:

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 07:30-13:00 שעות הפעילות:

₪ 1,300 מסובסד לתושבי קריית ביאליק: ₪ 1,600 מחיר: גני הילדים – רשימה מסודרת מופיעה מוקדי הקייטנות: באתר הרשת. ניצור, נשחק, נפתח חשיבה יצירתית, תוכן הקייטנה: נדמיין יחד וניתן במה להבעה אישית של כל ילד וילדה. ארוחת צהריים חמה ומזינה.

₪ 600 מסובסד לתושבי קריית ביאליק: ₪ 900 מחיר: גני הילדים – רשימה מסודרת מופיעה מוקדי הקייטנות: באתר הרשת. ניצור, נשחק, נפתח חשיבה יצירתית, תוכן הקייטנה: נדמיין יחד וניתן במה להבעה אישית של כל ילד וילדה.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

* הסבסוד ניתן על ידי עיריית קריית ביאליק. * פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח. 20.06.23 * סגירת הרשמה

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 4

קייטנות גני הילדים ריכוז

קייטנות לילדי הגנים

מחזור ג' 13.08.2023-16.08.2023

המסע מרעיון לסיפור קייטנת פֹֹה – ספורים

מחזור א' 02.07.2023-20.07.2023

קייטנת החופש הגדול קייטנה 07:30-13:00

קייטנת החופש הגדול צהרון + קייטנה 07:30-17:00

צהרון + קייטנה

מחזור ב' 23.07.2023-10.08.2023

13.08.2023-16.08.2023 מועד הקייטנה: 07:30-16:00 שעות הפעילות: ₪ 390 מחיר: גני הילדים – רשימה מסודרת מופיעה מוקדי הקייטנות: באתר הרשת. ניצור, נשחק, נפתח חשיבה יצירתית, תוכן הקייטנה: נדמיין יחד וניתן במה להבעה אישית של כל ילד וילדה. ארוחת צהריים חמה ומזינה.

קייטנת סיפורים – פה המסע מרעיון לסיפור צהרון + קייטנה 07:30-17:00

קייטנת סיפורים – פה המסע מרעיון לסיפור קייטנה 07:30-13:00

מחזור ג' 13.08.2023-16.08.2023 קייטנת

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

סיפורים – פה המסע מרעיון לסיפור 07:30-16:00

* פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. 20.06.23 * סגירת הרשמה * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח.

5 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

צהרון לתלמידי א'-ג'

מחזור א' 02.07.2023-20.07.2023

02.07.2023-20.07.2023 מועד הצהרונים: 13:00-17:00 שעות הפעילות: ₪ 700 מחיר:

בתי ספר יסודיים ברחבי הקרייה. מוקדי הצהרונים: הילדים יהנו מפעילויות מגוונות וחוגים תכני הצהרונים: לאורך כל ימי הקייטנה. צוות הקייטנה הינו צוות מוסמך מטעם משרד החינוך.

ארוחת צהריים חמה ומזינה.

* פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. 20.06.23 * סגירת הרשמה * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח.

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 6

קייטנות לתלמידי א'-ד'

2023

קייטנת הישרדות מחזור ב' 23.07.2023-10.08.2023 שדאות והישרדות, יצירה ופעילות חוויתית

קייטנת הישרדות שדאות והישרדות, יצירה ופעילות חוויתית

יהורם מסס בהובלת

יהורם מסס בהובלת

כיתות א'-ד'

כיתות א'-ד'

צהרון + קייטנה

קייטנה

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-16:00 שעות הפעילות: ₪ 1,775 מחיר: רב תכליתי. מוקד הקייטנה:

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-13:00 שעות הפעילות: ₪ 1,250 מחיר: רב תכליתי. מוקד הקייטנה:

בניית שבט, ניווט ושימוש במצפן, בישולי תוכן הקייטנה: שדה, עולם הזוחלים, היכרות עם הטבע, החיים הבדואים, משימות הישרדות ספורטיביות, יום בריכה ויום שדאות בנחל נעמן.

בניית שבט, ניווט ושימוש במצפן, בישולי תוכן הקייטנה: שדה, עולם הזוחלים, היכרות עם הטבע, החיים הבדואים, משימות הישרדות ספורטיביות, יום בריכה ויום שדאות בנחל נעמן. חולצת קייטנה ובנדנה לכל ילד.

חולצת קייטנה ובנדנה לכל ילד. ארוחת צהריים חמה ומזינה.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

* פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח.

7 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

קייטנות לתלמידי א'-ד'

מחזור ב' 23.07.2023-10.08.2023

כדורגל

כדורגל

וספורט

וספורט

, שוער עבר של תום אלמדון בהובלת מכבי חיפה והנבחרת הצעירה כיתות א'-ד'

, שוער עבר של תום אלמדון בהובלת מכבי חיפה והנבחרת הצעירה כיתות א'-ד'

צהרון + קייטנה

קייטנה

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-16:00 שעות הפעילות: ₪ 1,775 מחיר: נאות אפק. מוקד הקייטנה:

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-13:00 שעות הפעילות: ₪ 1,250 מחיר: נאות אפק. מוקד הקייטנה:

אימונים מקצועיים, תחרויות ומשחקים, תוכן הקייטנה: טורנירים, יום בריכה, יום טיול, פעילויות ועוד הרבה הפתעות!!!

אימונים מקצועיים, תחרויות ומשחקים, תוכן הקייטנה: טורנירים, יום בריכה, יום טיול, פעילויות ועוד הרבה הפתעות!!! חולצת קייטנה וכובע לכל ילד.

חולצת קייטנה וכובע לכל ילד. ארוחת צהריים חמה ומזינה.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

* פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח.

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 8

קייטנות לתלמידי א'-ד'

מחזור ב' 23.07.2023-10.08.2023

אומנות

אומנות הבישול בישול, אפייה, חוויות של כיף

הבישול

בישול, אפייה, חוויות של כיף

בהובלת שרית שלח

בהובלת שרית שלח

כיתות א'-ד'

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-13:00 שעות הפעילות: ₪ 1,250 מחיר: רב תכליתי. מוקד הקייטנה: אומנות ובישול, היכרות עם מאכלים תוכן הקייטנה: מגוונים מארצות שונות בעולם והכנתם, יציאה לבריכה. חולצת קייטנה וכובע לכל ילד. כיתות א'-ד' קייטנה

צהרון + קייטנה

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-16:00 שעות הפעילות: ₪ 1,775 מחיר: בבוקר ברב תכליתי, הצהרון יתקיים מוקדי הקייטנות: באשכול פיס. אומנות ובישול, היכרות עם מאכלים תוכן הקייטנה: מגוונים מארצות שונות בעולם והכנתם, יציאה לבריכה.

חולצת קייטנה וכובע לכל ילד. ארוחת צהריים חמה ומזינה.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

* פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח. יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

9 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

קייטנות לתלמידי א'-ד'

מחזור ב' 23.07.2023-10.08.2023

ביאליק טק

ביאליק טק

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-17:00 שעות הפעילות: ₪ 1,125 מסובסד לתושבי קריית ביאליק: ₪ 1,425 מחיר: שלוחת עופרים. מוקד הקייטנה: מחשבים, תכנות וחדשנות. תוכן הקייטנה: מולטימדיה, תלת מימד, אנימציה וחדשנות כיתות א'-ד' צהרון + קייטנה

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-13:00 שעות הפעילות: ₪ 600 מסובסד לתושבי קריית ביאליק: ₪ 900 מחיר: שלוחת עופרים. מוקד הקייטנה: מחשבים, תכנות וחדשנות. תוכן הקייטנה: חולצת קייטנה וכובע לכל ילד. כיתות א'-ד' קייטנה מולטימדיה, תלת מימד, אנימציה וחדשנות

חולצת קייטנה וכובע לכל ילד. ארוחת צהריים חמה ומזינה.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

* קייטנה ציבורית. סל השירותים נבנה בהתאם להנחיות חוק הקייטנות. * הסבסוד ניתן על ידי עיריית קריית ביאליק. * פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח.

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 10

קייטנות לתלמידי א'-ד'

מחזור ב' 23.07.2023-10.08.2023

ביאלי קיץ

ביאלי קיץ

קיץ של חוויות

קיץ של חוויות

כיתות א'-ד'

כיתות א'-ד'

צהרון + קייטנה

קייטנה

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-16:00 שעות הפעילות:

23.07.2023-10.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-13:00 שעות הפעילות:

₪ 600 מחיר מסובסד לתושבי קריית ביאליק: ₪ 900 מחיר: אשכול פייס, צור שלום, רקפות ונאות אפק. מוקדי הקייטנות: פעילויות ספורט, מוסיקה, תיאטרון תוכן הקייטנה: ואומנות ויציאה לבריכה. חולצת קייטנה וכובע לכל ילד.

₪ 1,125 מסובסד לתושבי קריית ביאליק: ₪ 1,425 מחיר: אשכול פייס, צור שלום, רקפות ונאות אפק. מוקדי הקייטנות: פעילויות ספורט, מוסיקה, תיאטרון תוכן הקייטנה: ואומנות ויציאה לבריכה.

חולצת קייטנה וכובע לכל ילד. ארוחת צהריים חמה ומזינה.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

* קייטנה ציבורית. סל השירותים נבנה בהתאם להנחיות חוק הקייטנות. * הסבסוד ניתן על ידי עיריית קריית ביאליק. * פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח.

11 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

ריכוז

קייטנות בתי הספר כיתות א'-ד'

מחזור ב' 23.07.2023-10.08.2023

קייטנת אמנות הבישול

קייטנת כדורגל וספורט

קייטנת הישרדות

צהרון + קייטנה 08:00-16:00

קייטנה 08:00-13:00

צהרון + קייטנה 08:00-16:00

קייטנה 08:00-13:00

צהרון + קייטנה 08:00-16:00

קייטנה 08:00-13:00

מוקד: רב תכליתי

מוקד: נאות אפק

מוקד: רב תכליתי

קייטנת ביאליק טק

קייטנת ביאליקיץ

*ציבורית

*ציבורית

צהרון + קייטנה 08:00-16:00

קייטנה 08:00-13:00

צהרון + קייטנה 08:00-16:00

קייטנה 08:00-13:00

מוקד: עופרים

מוקד: אשכול פיס, צור שלום, נאות אפק ורקפות

10.07.2023 * סגירת הרשמה ב

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 12

אוכלוסיות מיוחדות

SUMMER FUN

פלא של קייטנה

קייטנה ייחודית לנוער צמי"ד סופר מיוחד

(כיתות א'-ו') 6-12 מותאם לגילאי: קייטנה ייחודית לילדי צמי"ד סופר מיוחדים הקייטנה מותאמת ילדים בתפקוד בינוני/גבוה. 20.08.2023-24.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-15:00 שעות הפעילות: (ללא סבסוד רווחה) ₪ 1,230 מחיר מלא: ₪ 470 מחיר להורים שילדיהם מוכרים באגפי הרווחה: קריית ביאליק. 56 רב תכליתי, רח' דפנה מוקד הקייטנה: סדנאות בישול ואפייה, שירה וריקודים, אומנות תוכן הקייטנה: ויצירה, חוגי ספורט, טיול, הקרנת סרט קולנוע ועוד. כובע לכל ילד וילדה. ארוחת צהריים חמה ומזינה. יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

13-21 מותאם לגילאי:

הקייטנה מותאמת ילדים בתפקוד בינוני/גבוה. 13.08.2023-17.08.2023 מועד הקייטנה: 08:00-15:00 שעות הפעילות: (ללא סבסוד רווחה) ₪ 1,230 מחיר מלא:

₪ 470 מחיר להורים שילדיהם מוכרים באגפי הרווחה: קריית ביאליק. 56 רב תכליתי, רח' דפנה מוקד הקייטנה: סדנאות בישול ואפייה, שירה וריקודים, אומנות תוכן הקייטנה: ויצירה, חוגי ספורט, טיול, הקרנת סרט קולנוע ועוד. כובע לכל נער ונערה. ארוחת צהריים חמה ומזינה. יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים.

על כל שלושה חניכים חונך אחד

* פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. * ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנה. ט.ל.ח. הקייטנות מותאמות לילדים בתפקוד בינוני/גבוה. פעילות קיץ מעשירה ומהנה במיוחד. הדגש המשמעותי הוא על כישורי חיים ויצירת מיומנויות חברתיות. k-negisha@qb.matnasim.co.il או במייל: 04-6927106 לפני הרשמה, רצוי לבדוק התאמה ולתאם ציפיות עם מנהלת מחלקת אוכלוסיות מיוחדות בטל':

13 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

חשוב לדעת

- כל הקייטנות בפיקוח משרד החינוך. - צוות המדריכים בקייטנות הינו צוות מוסמך באישור משרד החינוך. - כל מתחמי הפעילות נבדקו ונמצאים בעלי רישוי וביטוח כנדרש בחוק. - סל השירותים נבנה בהתאם להנחיות חוק הקייטנות קייטנות ציבוריות - www.edu.gov.il באתר משרד החינוך: - פתיחת קבוצות בכל המסגרות מותנות במספר הנרשמים. - הגעה ואיסוף עצמי לקייטנות באחריות ההורים. - הקייטנות מתקיימות בימים א'-ה'. ימי עסקים ממועד ההרשמה. 3 - שידור החיוב לחברות האשראי יתבצע עד - למעוניינים בפריסת תשלומים יש לפנות טלפונית למזכירות המתנ"ס h.tachliti.qb@gmail.com או למייל: הנחות: ילד שלישי ואילך, הזול מביניהם, אין כפל הנחות. 10% ילד שני, 5% - - על מנת להנות מההנחה, באחריות התושב לוודא מול מזכירות המתנ"ס את הזנת ההנחה למערכת. - בגין קייטנות ציבוריות לא תינתן הנחה. - בקייטנות גני ילדים מחזור א' - לא תינתנה הנחות.

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 14

דרכי הרשמה www.mqb.org.il ניתן להירשם באופן מקוון באתר הבית שלנו בכתובת: או להגיע למזכירויות בשלוחות הרשת ולבצע הרשמה במקום

שלוחת רקפות 04-9096273 , טל': 6 רח' לוטם 15:30-19:00 : שעות פעילות שלוחת הרב תכליתי 04-9128341 , טל': 56 רח' דפנה 08:30-19:00 : שעות פעילות שלוחת עופרים 04-9096294/5 , טל': 12 רח' ההגנה 16:30-18:30 ,09:00-13:00 : שעות פעילות

שלוחת דן 04-9096261 , טל': 2 רח' דן 14:00-19:00 ,08:30-12:00 : שעות פעילות שלוחת נאות אפק 04-9096266 , טל': 19 רח' נעמי שמר 15:00-19:00 : שעות פעילות שלוחת צור שלום ובית לגדול טוב 04-9096280 , טל': 2 רח' לוחמי הגטאות 08:30-18:45 : שעות פעילות

שלוחת אשכול פיס 04-9128341 , טל': 52 רח' דפנה

15 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

2023 אירועי קיץ - יולי

לכל המשפחה

לכל המשפחה

לכל המשפחה

הפנינג משפחתי מטריף

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 04.07 כניסה חופשית פארק סביון

מופע ג'אגלינג 17:00 | שני | 03.07 כניסה חופשית בית לגדול טוב

17:00 | שני | 03.07 שובר + לילד ₪ 10 מחיר: לפופקורן/סוכר מתנה אשכול פיס

לילדים

לכל המשפחה

לכל המשפחה

לכל המשפחה

הפנינג קופצים לקיץ 17:00 | שני | 10.07 כניסה חופשית דן

סדנת עששיות 17:30 | חמישי | 06.07 ₪ 10 מחיר: הפתעה לכל ילד + עופרים

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 11.07 כניסה חופשית פארק סביון

סינמה ביאליק 17:00 | רביעי | 05.07 כניסה חופשית צור שלום

5+ לגילאי

לילדים

לילדים

חוגגים את הקיץ 17:00 | חמישי | 13.07 שובר + לילד ₪ 10 מחיר: לפופקורן/סוכר מתנה נאות אפק

מופע מוזיקלי לילדים 17:00 | רביעי | 12.07 כניסה חופשית רקפות

סדנת שוקולד 17:30 | ראשון | 16.07

₪ 50 מחיר: רב תכליתי

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 16

*ייתכנו שינויים. ט.ל.ח.

לכל המשפחה

לכל המשפחה

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 18.07 כניסה חופשית פארק סביון

סינמה ביאליק 18:00 | שני | 17.07 כניסה חופשית אשכול פיס

40+ לגילאי

גימלאים

לכל המשפחה

לכל המשפחה

טברנה בחצר עם רוניוס 20:00 | חמישי | 20.07 ₪ 85/100 מחיר: כולל אלכוהול וכיבוד עופרים

סינמה ביאליק 17:30 | ראשון | 23.07 שובר + ₪ 5 מחיר: לפופקורן מתנה נאות אפק

בוקר של כיף 11:00 | חמישי | 20.07 גימלאים דוברי השפה הרוסית עופרים

חוגגים את הקיץ 17:00 | שני | 24.07 כניסה חופשית דן

5+ לגילאי

לכל המשפחה

לכל המשפחה

הצגה תאטרון ניקי מיץ פטל 17:30 | שלישי | 25.07 כניסה חופשית בית לגדול טוב

סדנת רובוטיקה | ראשון | 30.07 16:45/18:00 ₪ 50 מחיר: צור שלום

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 25.07 כניסה חופשית פארק סביון

17 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

*ייתכנו שינויים. ט.ל.ח.

2023 אירועי קיץ - אוגוסט

5+ לגילאי

לכל המשפחה

לכל המשפחה

פתיחת שנה הפנינג משחקי ענק 17:30 | רביעי | 02.08 שובר + ₪ 10 מחיר: לפופקורן/סוכר מתנה נאות אפק

סדנת קומיקס | שלישי | 01.08 18:00 / 17:00 ₪ 50 מחיר: צור שלום

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 01.08 כניסה חופשית פארק סביון

5+ לגילאי

לכל המשפחה

לכל המשפחה

לכל המשפחה

הפנינג משפחתי מטריף 17:00 | שני | 07.08 שובר + ₪ 10 מחיר: לפופקורן/סוכר מתנה אשכול פיס

הפנינג בועות סבון 17:00 | ראשון | 06.07 כניסה חופשית עופרים

סדנת קרמיקה | שני | 07.08 18:00 / 17:00 ₪ 70 מחיר: צור שלום

אירועי קיץ 17:00 | שלישי | 08.08 כניסה חופשית רקפות

5+ לגילאי

לכל המשפחה

לכל המשפחה

סדנת נגרות | רביעי | 09.08 18:00 / 17:00 ₪ 50 מחיר: צור שלום

הפנינג חוגים ומופע לכל המשפחה 17:30 | שני | 14.08 כניסה חופשית נאות אפק

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 08.08 כניסה חופשית פארק סביון

www.mqb.org.il | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | 18

* ייתכנו שינויים. ט.ל.ח.

5+ לגילאי

לכל המשפחה

לכל המשפחה

(המשך) סדנת קרמיקה | שני | 14.08 18:00 / 17:00 ₪ 70 מחיר: צור שלום

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 22.08 כניסה חופשית פארק סביון

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 15.08 כניסה חופשית פארק סביון

לכל המשפחה

לכל המשפחה הפנינג פתיחת שנה 17:00 | ראשון | 27.08 כניסה חופשית צור שלום ובית לגדול טוב

לכל המשפחה

הפנינג פתיחת שנה 17:00 | שני | 28.08 כניסה חופשית דן

הפנינג פתיחת שנה 17:00 | רביעי | 23.08 כניסה חופשית עופרים

5+ לגילאי

לכל המשפחה

לכל המשפחה

הפנינג פתיחת שנה 17:00 | רביעי | 30.08 כניסה חופשית רקפות

הפנינג פתיחת שנה 17:00 | שלישי | 29.08 כניסה חופשית אשכול פיס

הרקדות קיץ 18:30 | שלישי | 29.08 כניסה חופשית פארק סביון

19 | רשת המתנ"סים קריית ביאליק | www.mqb.org.il

* ייתכנו שינויים. ט.ל.ח.

DRORIT.co.il 052-2664871 : גרפיקה ועיצוב

בקיץ הזה כולנו מבלים ברשת המתנ"סים קריית ביאליק

www.mqb.org.il | 04-9128341

reshet_hamatnasim_qiryatbialik

| רשת המתנ"סים קריית ביאליק

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease