נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

הפחתה מראש של גורמי סיכון כאסטרטגיה לצמצום התעללות בילדים על פרויקט "גושן" והתפיסה העומדת בבסיסו 1 ד"ר חווה גדסי

אחד מעקרונות היסוד ברפואת ילדים הוא ההתייחסות לגורמים הרבים שעלולים לפגוע בבריאות הילד ומתן מענה להם. ואולם למרבה הצער, מערך רפואת הילדים בישראל מתקשה להתמודד היום עם ריבוי הצרכים הרפואיים וההתפתחותיים של הילדים.

מענה למגוון רחב של מחלות ילדות חמורות וקשות - אך שפוגעות רק במעט מהילדים. לעומת זאת, אין תשומת לב מספקת לבעיות והפרעות שכיחות יותר בילדות, שעל אף היותן חמורות פחות, הן אחראיות לקשיים משמעותיים בקרב ילדים ומשפחותיהם, ובהיעדר מענה מתאים, עלולות להיות להן השלכות התנהגותיות והתפתחותיות לטווח ארוך. כיום סובלים ילדים רבים בישראל וממצבים המוגדרים מתסמונות .) New Morbidity "התחלואה החדשה" ( בין אלה אפשר למנות הפרעות כגון השמנה, הפרעות ולקויות למידה, הפרעות אכילה והאכלה, הרטבה והפרשת צואה לא רצונית, אי שקט ובכי מתמשך בתינוקות ועוד. לרוב בתי החולים ורופאי הילדים בקהילה יש קושי להתמודד אִתן. ממצאי מחקרים בתחום הבריאות, וכן מחקרים שזיכו את בעליהם בפרס נובל בכלכלה, מצביעים על כך שהתערבות מוקדמת במצבים אלו ודומיהם בתחומי בריאות הילד והתפתחותו נושאת את התשואה הגבוהה ביותר לטובתם ולרווחתם של הילד, של המשפחה ושל החברה ככלל. רבות מהתופעות הנכללות בהגדרת "התחלואה החדשה" אינן "פיזיולוגיות" גרידא, ובמקרים רבים מקורן סביבתי, חברתי או משפחתי. היום השיח וכן והמעשה סביב צורכי הילדים בכלל והילדים בסיכון ובעזובה בפרט נושאים אופי של עבודה בין–משרדית ובין–מקצועית.

על בסיס תפיסת העולם הזאת נולד "גושן". אנחנו מאמינים שלא די באבחון נקודתי של הבעיה הרפואית, ובמקרים רבים עלינו לזהות גורמים נוספים - כלכליים, חברתיים ואחרים. הפתרון הנכון נעוץ בטיפול מקיף ומוקדם ככל האפשר. באופן הזה אפשר להפחית ואף למנוע בעיות רפואיות וכן מקרי התעללות והזנחה בקרב ילדים. "התחלואה החדשה" במערכת הבריאות בישראל עם השנים ועם ההתפתחות הטכנולוגית המואצת התרחשו שינויים דמוגרפיים וחברתיים רבים ושונים. הקִדמה הזאת מביאה עמה פתרון תרופתי נרחב למחלות רבות, שבעבר היו חשוכות מרפא, אך היא גם מציבה לפני מערכת הבריאות מגוון אתגרים הנובעים מצרכים רפואיים והתפתחותיים הולכים ורבים בקרב ילדים, שלא תמיד זוכים למענה מספק. עם הירידה בתמותת תינוקות וילדים, הייתה ציפייה שיותר משאבים יופנו לטיפול בבעיות המרכיבות את "התחלואה החדשה", מתוך הבנה שלאלו השלכות ארוכות טווח - לא רק על בריאות הילד, אלא גם על התפתחותו, ובהמשך - על השתלבותו כבוגר בחברה. ואולם בפועל מרבית רופאי הילדים בקהילה מתקשים להתמודד עם מצבים אלו; הם אינם יכולים לספק מענה כוללני אמִתי בשל היעדר הכשרה, ידע וכלים מתאימים, וכן בהיעדר תשתית מתאימה לפעילות זו.

המערכת הזאת תוכננה ועוצבה כדי לתת

shetterstock צילום:

הורים רבים עובדים שעות ארוכות ונאלצים להתמודד עם גידול ילדיהם, ללא תמיכה פיזית ורגשית של קרוביהם.

ד"ר חוה גדסי היא מנהלת התכניות הרפואיות בעמותת "גושן" לקידום בריאותו ורווחתו של הילד 1 בקהילה ורופאת ילדים באגף הילדים של המרכז הרפואי הדסה.

10

Made with FlippingBook Online newsletter