נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

כארגון, אנחנו שואפים להעמיד מאגר ידע מקיף ומקצועי, הן לרשות הורים והן לרשות רופאים ואנשי מקצוע שונים. בימים אלו אנו פועלים להקמת מרכז ידע ותוכן אינטרנטי שיענה על צורך זה בדיוק. מאגר הידע יכלול מידע על מצבים רפואיים שונים ומגוונים, אך גם מידע בסיסי על הורות בעידן המודרני ועל התמודדות עם קשיים ועם מצבים שכיחים שכל הורה נתקל בהם. במבט קדימה אנחנו מתכננים להרחיב את פעולות הפצת הידע בימי עיון, בכנסים ובהדרכות ממוקדות, בפיתוח תכניות קהילתיות וביצירת שיתופי פעולה עם המערכת הרפואית, עם גורמי חינוך ועם גורמי רווחה. בגושן מבינים כי לא די בהכשרת רופאים, וצעד מהותי חשוב הוא היישום בשטח הלכה למעשה. הצלחת השינוי מחייבת הטמעת זמן ייעודי, שבו הרופא וההורה ייפגשו בנחת כדי לדבר - לא רק על בעיות רפואיות, אלא על מה שברקע הדברים: על המצב המשפחתי, על מקומה של מערכת החינוך בחייו של הילד, על אתגרים בהורות ועל סוגיות אחרות המטרידות את ההורים, שלהן השלכה ישירה על בריאותו הפיזית והנפשית של הילד. לשם כך "גושן" חייבת לייסד מערכת שיתופית של כלל הגופים העוסקים בבריאות, ברווחה ובחינוך, שתפעל בקהילה לאור מטרה אחת - לקדם את בריאותם ורווחתם של הילדים בקהילה, מתוך ההבנה שכך מניחים את אבני היסוד ליצירת חברה שוויונית ומתקדמת.

הכשרת רופאי ילדים מתבצעת כיום כמעט אך ורק בבתי החולים, עם מעט מאוד, אם בכלל, חשיפה לעבודה קהילתית. על כן המתמחים אינם נחשפים לבעיות התפתחותיות ורגשיות, אינם נחשפים לעבודה עם גורמים קהילתיים, ואינם רוכשים למעשה את הכלים הדרושים להם כדי להתמודד עם סוגיות שהם עתידים להיתקל בהן במרפאות הילדים בקופות החולים. זו דרך הפעולה וההכשרה שאנו שואפים לשנות במסגרת פעילותנו ב"גושן". לא פשוט להיות הורה היום בעבר זכו הורים צעירים לתמיכה ולידע מבני משפחתם שהתגוררו בקרבתם, אך היום, בעקבות שינויים חברתיים וכלכליים, המצב שונה. לא פשוט להיות הורים בעידן המודרני שאנחנו חיים בו. הורים רבים עובדים שעות ארוכות ונאלצים להתמודד עם גידול ילדיהם, ללא תמיכה פיזית ורגשית של קרוביהם. ישראל אף מתאפיינת באוכלוסייה הולכת וגדלה של עולים חדשים ומהגרים, שהיעדר התמיכה המשפחתית, מחסום השפה ובעיות אחרות הם עבורם קושי נוסף. אף אחד לא הופך להורה בִּן לילה, בוודאי לא להורה מוכשר. ללא הדרכה והנחיה מתאימה, מצבים של התעללות בילדים והזנחתם, בין בזדון ובין שלא, הופכים לשכיחים יותר ויותר. "גושן" פועלת על–פי המודל החדשני והחלוצי של פרופ' פרנק אוברקלייד במרכז לרפואת ילדים קהילתית בבית החולים לרפואת ילדים במלבורן, מרכז שהוא ייסד ועומד בראשו. בהנהגתו העמיד המרכז את הטיפול בילדים בקהילה, את התפתחות הילד והתנהגותו ואת החשיבות שבמניעה והתערבות מוקדמות בראש סדר העדיפות הלאומי האוסטרלי, בד בבד עם פיתוח, יישום והפצה של תכניות מניעה והתערבות מוצלחות רבות. מכשירים את רופאי הילדים ה"חדשים" גורמי המפתח היחידים שפוגשים את הילדים בעקביות, בוודאי בשנות חייהם הראשונות, הם רופאי הילדים ואחיות

טיפות החלב. למעשה, לרופא הילדים יש תפקיד מרכזי בזיהוי גורמי סיכון ובמניעת מצבי סיכון והתעללות באמצעות איתור והתערבות מוקדמים. על אף תפקיד משמעותי זה, מרבית רופאי הילדים אינם עוסקים בגורמי הסיכון השונים ואינם מכירים או מוציאים אל הפועל ממשקים נכונים ושיתופי פעולה עם גורמים שונים בקהילה, כגון מערכת החינוך או הרווחה היישובית. מיומנויות אלו יכולות לתרום רבות לטיפול ולסיוע שמעניקים רופאי הילדים למטופליהם, ילדים והורים כאחד, ולהביא לידי שיפור ניכר באיכות חייהם. במטרה להעניק לרופאי הילדים ולרופאי המשפחה ידע וכלים שיאפשרו להם לספק להורים הדרכה מניעתית, "גושן" מכשירה רופאים באמצעות קורסים דו– שנתיים, במסגרת לימודי המשך בשיתוף עם האוניברסיטאות. הכשרה זו מיועדת הן לרופאים צעירים והן לוותיקים. אלה לומדים להכיר קשת נרחבת של גופים וגורמים המעורבים בחיי ההורים והילדים המטופלים אצלם: עמותות שונות המסייעות להורים, מרכזים להתפתחות הילד, מרכזי לימוד והעשרה כגון משחקיות חינמיות, מוסדות מתאימים לחינוך מיוחד, גורמים ממשלתיים ועוד. ידע זמין כמפתח לשינוי הורים ניזונים כיום ממקורות מידע רבים ברחבי מרשתת האינטרנט, אך מידע זה לרוב אינו מבוקר או אמין, משום שהוא מבוסס בעיקר על תחושות ואינטואיציה ופחות על ידע מחקרי.

על עמותת "גושן" עמותת "גושן" לבריאותו ורווחתו של הילד בקהילה נוסדה רשמית לפני כשנה, והיא פועלת באופן לא פורמלי כארבע שנים. זוהי יוזמה משותפת של הדסה ישראל והדסה אוסטרליה, בשיתוף האיגוד הישראלי לרפואת ילדים, החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה, משרד הבריאות, קופות החולים, קרן רש"י, בית הספר לרפואה של Royal האוניברסיטה העברית והדסה ובית החולים המלכותי במלבורן באוסטרליה ( .) Children's Hospital

11

Made with FlippingBook Online newsletter