נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

דניס קווייד מגלם בלש Horseman בסרט משטרתי אשר לא הצליח לחזור ולתפקד כאב לשני בניו אחרי מות רעייתו. הניתוק הרגשי בינו לבניו ניכר לאורך הסרט, והמשפחה האבלה מתנהלת בתפקוד בסיסי–גופני בלבד. הסרט עוסק בחקירה שעורך האב הבלש בניסיון לאתר פושע אשר משאיר בזירות הפשע פתקים . come and see שעליהם כתוב: בסוף הסרט האב נכנס לחדרו של בנו הבכור ומגלה, לחרדתו, שהחדר צבוע כולו לבן - מה שמרמז כי בנו הוא הפושע שהוא מתחקה אחריו. בנו מטיח בו: אילו רק נכנסת לחדר שלי, היית מגלה זאת מזמן, כבר שלוש שנים לא נכנסת לחדרי. תמונה זו, המתוארת לעיל, מסמלת את ההשפעה ההרסנית שיש לדיכאון על היכולת של הורים לספק לילדיהם את צורכיהם הרגשיים. ההזנחה במקרה זה אינה פיזית - האב דאג לילדיו וסיפק את כל צורכיהם הגופניים - חינוך, טיפול רפואי, תזונה, אולם היה חסר החיבור הרגשי בין ההורה לילד, והילד גדל ב"מדבר" נפשי. האב בסרט חש אהבה והיא ניכרת, אך חסרה לו היכולת להביע אהבה זו - למרות הצורך הרב של בניו באהבתו ובקרבה אליו. רקע: התעללות רגשית והזנחה רגשית - תופעה קשה לאיתור התעללות רגשית והזנחה רגשית הן שתי תופעות מובחנות, אשר פעמים רבות מתרחשות יחד.

הזנחה רגשית ההגדרה הרשמית של היא מעשה או חוסר מעשה או נפשית ) של ההורה וחשיפה של הילד omissions ( לאלימות במשפחה. הזנחה זו מתבטאת בחוסר יכולת של המשפחה לספק לילד World Health את צרכיו הפסיכולוגיים ( ). סוג זה של התנהגות Organization, 2007 הורית הוא הקשה ביותר למדידה; בשל היעדר פגיעה גופנית, ולעתים משום שההשפעה של הזנחה זו מאוחרת, קשה Hildyard לזהותה כאשר היא מתרחשת ( .) & Wolfe, 2002 או נפשית היא תופעה התעללות רגשית מורכבת וקשה למדידה ולזיהוי יותר מסוגי ההתעללות האחרים. ככלל, מדובר בהתנהגות אכזרית שיטתית של ההורה או של המבוגר האחראי ובהתנהגות הפוגעת בהערכה העצמית של הילד ובתחושת הזהות שלו. מחקרים בארצות הברית מעידים כי הזנחה והתעללות רגשית מתרחשות ברובם המכריע של מקרי ההתעללות ), אך ההזנחה וההתעללות 90%( הפיזית הרגשית עצמן לרוב אינן גורמות פגיעה Claussen & Crittenden, 1991; פיזית ( .) Kaplan, Pelcovitz, & Labruna, 1999 להזנחה פיזית מתלווה הזנחה רגשית, אך Egeland, Erickson, ההפך לא תמיד נכון ( ). כך הזנחה והתעללות & Press., 1987 רגשית הן המצבים השכיחים ביותר של .) Hildyard &Wolfe, 2002 פגיעה בילדים ( מהילדים היהודים 30%– בישראל, כ

מהילדים הערבים מדווחים על 40%– וכ פגיעה רגשית, ואין הבדלים של ממש בין .)2013 , בנים לבנות (איזיקוביץ' ולב–ויזל

פזמון מתוך השיר נמס בגשם מילים: יעקב גלעד / יהודה פוליקר נמס בגשם, עף ברוח

הן לא, לא יבכה לבד כל הלילה למי הוא מחכה נמס בגשם, עף ברוח בלילה קר כזה אם יש אלוהים פה גם הוא היה קופא

שירם של פוליקר וגלעד מבטא את ההיבט החמקמק של ההתעללות וההזנחה הרגשית. בהיעדר סימנים גופניים, דפוס זה של התעללות והזנחה פעמים רבות איננו מאותר אלא בדיעבד או בבגרות. ההשלכות ההרסניות של מצבים אלה, המתוארות גם בשיר, הן תחושה של ניתוק וחוסר ממשות שילדים אלה חווים - נמס בגשם, עף ברוח. אף שהזנחת ילדים היא פגיעה שקשה לאתרה, השלכותיה חמורות כהשלכותיהן של התעללות פיזית או מינית ). יתרה מזו, Hildyard & Wolfe, 2002 ( מחקרים מראים שייתכן כי להתעללות

ד"ר איריס לביא היא פוסט-דוקטורנטית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, מלגאית מארי קירי ועמיתת מחקר במכון חרוב. היא 1 עוסקת במחקר על התמודדות משפחות עם טראומה ומשבר ובפיתוח תכניות התערבות למשפחות במשבר.

12

Made with FlippingBook Online newsletter